Zaposleni


 

UPRAVA
       
  Jože Simončič direktor
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 70
      mtel (031) 397 104
      joze [dot] simoncic [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Barbara Derganc vodja financ in računovodstva
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 88
      mtel 051 343 128
      barbara [dot] derganc [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Katarina Omerzel tajnica
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 70
      mtel (031) 522 070 
      katarina [dot] omerzel [at] kgzs-zavodnm [dot] si
      tajnistvo [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Karmen Košak Povše knjigovodja
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 98
      mtel 051 224 553
      karmen [dot] kosak-povse [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
ODDELEK ZA KMETIJSKO SVETOVANJE IN ŽIVINOREJO
       
mag. Andrej Kastelic vodja oddeleka za kmetijsko svetovanje
      in živinorejo
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 95
      mtel 051 606 684
      andrej [dot] kastelic [at] kgzs-zavodnm [dot] si
SPECIALISTI
       
  Stanislav Bevc specialist  za živinorejo
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 81
      mtel 031 802 780
      stanislav [dot] bevc [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Andreja Brence specialistka za sadjarstvo
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 75
      mtel 051 343 127
      andreja [dot] brence [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
mag. Zdenka Kramar specialistka za razvoj podeželja
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 74
      mtel 041 769 614
      zdenka [dot] kramar [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
   Damijan Vrtin specialist za agrarno ekonomiko
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 78
      mtel 051 343 126
      damijan [dot] vrtin [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Mateja Strgulec specialistka za poljedelstvo
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 76
      mtel 051 343 122
      mateja [dot] strgulec [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Martin Mavsar svetovalec za kmetijsko tehniko
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 87
      mtel 031 200 618
      martin [dot] mavsar [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Natalija Pelko specialistka za zelenjadarstvo
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 89
      mtel 041 788 931
      natalija [dot] pelko [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Anja  Mežan specialistka za živinorejo
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 81
      mtel 051 687 817
      anja [dot] mezan [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Ivanka Badovinac specialistka za vinarstvo
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 77
      mtel 051 338 213
      ivanka [dot] badovinac [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
IZPOSTAVE KMETIJSKE SVETOVALNE SLUŽBE
       
Brežice
       
  Milena Rožman vodja izpostave - terenska kmetijska svetovalka
      Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 041 319 601
      milena [dot] rozman [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Marija Levak svet. za kmečko družino in dop. dej.
      Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 051 687 803
      marija [dot] levak [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Jože Baznik terenski kmetijski svetovalec
      Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 051 687 800
      joze [dot] baznik [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Vinko Brkovič terenski kmetijski svetovalec
      Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 051 687 801
      vinko [dot] brkovic [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Andrej Golob terenski kmetijski svetovalec
      Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 051 687 802
      andrej [dot] golob [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
Črnomelj - Metlika
       
  Bernarda Stariha vodja izpostave - terenska kmetijska svetovalka
      Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
      fax (07) 305 62 11
      tel (07) 305 62 10
      mtel 041 319 602
      bernarda [dot] stariha [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Andreja Absec svet. za kmečko družino in dop. dej.
      Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
      fax (07) 305 62 11
      tel (07) 305 62 10
      mtel 051 687 804
      andreja [dot] absec [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Margareta Vardijan terenska kmetijska svetovalka
      Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
      fax (07) 305 62 11
      tel (07) 305 62 10
      mtel 051 687 806
      margareta [dot] vardijan [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
   Ana Bahor terenska kmetijska svetovalka
       Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
       fax (07) 305 62 11
       tel (07) 305 62 10
      mtel 041 372 821
      ana [dot] bahor [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Tatjana Kmetič Škof terenska kmetijska svetovalka
      Mestni trg 24, 8330 Metlika
      fax (07) 363 60 61
      tel (07) 363 60 60
      mtel 031 758 280
      tatjana [dot] kmetic-skof [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Darinka Slanc terenska kmetijska svetovalka
      Mestni trg 24, 8330 Metlika
      fax (07) 363 60 61
      tel (07) 363 60 60
      mtel 041 319 604
      darinka [dot] slanc [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
Krško
  Viktor Kožar vodja izpostave - terenski kmetijski svetovalec
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 041 319 603
      viktor [dot] kozar [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Branka Radej Koren terenska kmetijska svetovalka
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 687 809
      branka [dot] radej [dot] koren [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
mag. Ana Nuša Kunej svet. za kmečko družino in dop. dej.
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 687 810
      ana-nusa [dot] kunej [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Helena Gramc terenska kmetijska svetovalka
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 687 808
      helena [dot] gramc [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Matjaž Vojtkovszky terenski kmetijski svetovalec
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 687 811
      matjaz [dot] vojtkovszky [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Sabina Omerzu terenska kmetijska svetovalka
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 616 541
      sabina [dot] omerzu [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
Novo mesto - Straža
       
  Jožica Srebrnjak vodja izpostave - terenska kmetijska svetovalka
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 42
      mtel 041 319 605
      joza [dot] srebrnjak [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Vlasta Darovic terenska kmetijska svetovalka
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 42
      mtel (051) 692 403
      vlasta [dot] darovic [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Mojca Hrovat terenska kmetijska svetovalka
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 42
      mtel 051 692 402
      mojca [dot] hrovat [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Katica Kregar terenska kmetijska svetovalka
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 43
      mtel 051 687 812
      katica [dot] kregar [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Terezija Lavrič svet. za kmečko družino in dop. dej.
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 96
      mtel 051 687 821
      terezija [dot] lavric [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Katarina Vovk terenska kmetijska svetovalka
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 43
      mtel 051 687 820
      katarina [dot] vovk [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
Sevnica
       
  Franc Živič vodja izpostave - terenski kmetijski svetovalec
      Glavni trg 25, 8290 Sevnica
      fax (07) 81 41 725
      tel (07) 814 17 25
      mtel 041 319 606
      franc [dot] zivic [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Elena Šatej-Zaman terenska kmetijska svetovalka
      Glavni trg 25, 8290 Sevnica
      fax (07) 8141 725
      tel (07) 81 41 725
      mtel 051 687 816
      elena [dot] zaman-satej [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
mag. Slavka Grobelnik svet. za kmečko družino in dop. dej.
      Glavni trg 25, 8290 Sevnica
      fax (07) 81 41 725
      tel (07) 814 17 25
      mtel 051 687 814
      slavka [dot] grobelnik [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Vladimir Sotošek terenski kmetijski svetovalec
      Glavni trg 25, 8290 Sevnica
      fax (07) 81 41 725
      tel (07) 814 17 25
      mtel 051 687 815
      vladimir [dot] sotosek [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
 
Trebnje
       
   Ana  Moder vodja izpostave
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 70
      mtel 051 687 818
      ana [dot] moder [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
   Vinko  Merzel terenski kmetijski svetovalec
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 70
      mtel 051 687 807
      vinko [dot] merzel [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Anton Zupančič terenski kmetijski svetovalec
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 73
      mtel 051 687 819
      anton [dot] zupancic [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Polonca Seničar terenska kmetijska svetovalka
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 73
      mtel 051 692 401
      polonca [dot] senicar [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
ODDELEK ZA ŽIVINOREJO
       
  Marko Mlakar vodja kontrole
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 82
      mtel 031 378 817
      marko [dot] mlakar [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
      rodovničar
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 83
      mtel 
       
 KONTROLORJI          
      Delovno območje:    
  Ivanka Anderlič Šentrupert, Trebnje    
      mtel 031 378 766    
           
  Marija Anderlič Mokronog-Trebelno, Šmarješke Toplice    
      mtel 031 378 759    
           
  Anton Bebar Črnomelj, Metlika, Semič    
      mtel 031 628 933    
           
  Nada Bučar Krško    
      mtel 031 628 934    
           
  Borut Dragan Mirna Peč    
      mtel 031 378 762    
           
  Damjana Kastelic Trebnje    
      mtel 031 378 813    
           
  Brigita Kocjan Škocjan, Šentjernej, Novo mesto    
      mtel 031 378 761    
           
  Stane Kokove Sevnica    
      mtel 031 306 096    
           
  Marjan Kosmač Novo mesto    
      mtel 031 378 764    
           
  Branka Mandelj Trebnje    
      mtel 031 554 596    
           
  Jože Papež Sevnica    
      mtel 031 628 930    
           
  Marija Peterlin Krško, Sevnica    
      mtel 031 628 931    
           
  Branko Pirnar Mirna Peč    
      mtel 031 378 760    
           
  Peter Račič Brežice    
      mtel 031 628 932    
           
  Štefka Vidic Straža, Dolenjske Toplice, Žužemberk    
      mtel 041 385 802    
           
SLUŽBA ZA KNJIGOVODSTVO
         
  Mateja Zajc vodja službe  
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto  
      fax (07) 373 05 90  
      tel (07) 373 05 80  
      mtel 031 240 462  
      mateja [dot] zajc [at] kgzs-zavodnm [dot] si  
         
  Monika  Selan računovodja VII/I  
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto  
      fax (07) 373 05 90   
      tel (07) 373 05 73  
      mtel 051 229 170  
      monika [dot] selan [at] kgzs-zavodnm [dot] si  
         
  Vida Butala strokovna sodelavka
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 97
      mtel: 031 378 763
      vida [dot] butala [at] kgzs-zavodnm [dot] si
      fadn [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
       
SLUŽBA ENOLOŠKI LABORATORIJ
       
  Andrej Bajuk vodja laboratorija
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 92
      mtel 051 687 805
      andrej [dot] bajuk [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Janja Lokovšek laboratorijski tehnik
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 92
      mtel 051 229 150
      janja [dot] lokovsek [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
SLUŽBA ZA VARSTVO RASTLIN
       
mag. Domen Bajec specialist za varstvo rastlin
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 94
      mtel 051 343 120
      domen [dot] bajec [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
  Andreja Peterlin svetovalka za varstvo rastlin
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 86
      mtel 031 556 934
      andreja [dot] peterlin [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
mag. Karmen Rodič specialistka za varstvo rastlin
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 79
      mtel 051 343 121
      karmen [dot] rodic [at] kgzs-zavodnm [dot] si
 
  Franci Bambič tehnik
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 94
      mtel 040 850 720
      franci [dot] bambic [at] kgzs-zavodnm [dot] si
       
       

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje iz fitomedicine