Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk


 

Ukrep

Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 

Podukrep

16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

Naslov projekta

Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk

Projektno obdobje

2019 - 2022

Partnerji projekta

• Univerza v Mariboru – vodilni partner,
• Univerza v Ljubljani,

• Kmetijsko gozdarski zavod Maribor,
• Kmetijsko gozdarski zavod Murska Sobota,
• Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
• Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,

• Kmetijski inštitut Slovenije,
• Kmetijsko gozdarska zadruga Sava z.o.o.,

• MIROSAN d.o.o.,

• EVROSAD d.o.o.,

• Mohor Holešek,

• KARLOVČEK d.o.o.,

• Kmetija Novak,

• Kmetija Juhart,

• Kmetija Šušterič.

 

 

Kratek opis projekta 

V demonstracijsko poskusnih nasadih bomo združili vse v zadnjih letih preskušane pridelovalne tehnike za doseganje naslednjega ključnega cilja: trajnostna in svetovno konkurenčna pridelava prvovrstnih slovenskih jabolk, pridelanih s sintezo tehnoloških ukrepov za zmanjševanje obremenitev okolja, zmanjševanje pridelovalnih tveganj zaradi podnebnih sprememb, doseganje najvišjih trženjskih standardov in zadovoljevanje pričakovanj najzahtevnejših kupcev.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
13.9.21 - 29.10.21
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS