Vinarstvo


Strokovno področje specialista za vinarstvo zajema naslednja področja:

 • svetovanje iz tehnologije pridelave vina na terenu, v laboratoriju, v pisarni,
 • priprava aktualnih strokovnih prispevkov za medije,
 • izdaja strokovne literature,
 • izvedba predavanj iz tehnologije pridelave vina,
 • izvedba tečaja iz osnov vinarstva za donegovanje in ustekleničenje vina,
 • izvedba tečaja iz senzorične analize vina,
 • izvedba izobraževanja s področja Smernic dobre higienske prakse za predelavo grozdja v vino,
 • sodelovanje pri ocenjevanju vin na pooblaščenih organizacijah za oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina,
 • sodelovanje pri mednarodnem ocenjevanju vin »Vino Ljubljana«,
 • organizacija ocenjevanja vin,
 • organizacija strokovnih posvetov,
 • sodelovanje pri delu z državnimi organizacijami (MKGP, ARSKTRP) na področju vinarstva (priprava predlogov za predpise,…)
 • sodelovanje pri projektnem delu z drugimi strokovnimi organizacijami na področju vinarstva (skupni projekt s Kmetijskim inštitutom Slovenije z naslovom »Spremljanje nekaterih parametrov kakovosti in geografskega porekla vina cviček PTP« v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Konkurenčnost Slovenije 2006-2013«),
 • sodelovanje pri izdelavi vlog za investicije v okviru PRP s področja vinarstva.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
13.9.21 - 29.10.21
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS