Sadjarstvo


Področje delovanja specialista za sadjarstvo 

  • Strokovno  svetovanje tehnologije v integrirani in ekološki pridelavi vseh sadnih vrst na terenu, v pisarni, po telefonu in elektronskem mediju
  • Organizacija posvetov, predavanj, tečajev, prikazov, delavnic, promocijskih prireditev, degustacij, aplikativnih poskusov, strokovnih ekskurzij
  • Priprava strokovnih prispevkov za  medije
  • Priprava investicijskih projektantskih načrtov
  • Organizacija tečajev za uporabnike in prodajalce fitofarmacevtskih sredstev
  • Sodelovanje z domačimi in tujimi strokovnimi institucijami,
  • Organizacija rednih pregledov naprav za nanos fitofarmacevtskih sredstev

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija
4.sep.-27.okt

pon.-pet.: 7 - 17 ure

sob.: 8 - 12 ure

Usposabljanje iz fitomedicine