Razvoj podeželja


OPIS DEL IN NALOG – SPECIALISTKA ZA RAZVOJ PODEŽELJA

 • podajanje informacij in svetovanje pri pripravi prijav  na razpise Evropskega sklada za razvoj podeželja (ESRP) za ukrepe 1. in 3.osi,
 • izdelava poslovnih načrtov in priprava zahtevkov za individualne vlagatelje v okviru ESRP 1. in 3. osi,
 • priprava lokalnih, regionalnih strateških dokumentov s področja kmetijstva in razvoja podeželja,
 • priprava partnerskih projektov (prijava razpisne dokumentacije) za področje kmetijstva in podeželja (ESRP - LEADER, ERDF, INTERREG…),
 • vodenje (več-partnerskih) projektov,
 • priprava mnenj in strokovnih podlag pri prostorskem načrtovanju za individualne vlagatelje in lokalne skupnosti,
 • svetovanje na področju varne in zdrave hrane,
 • priprava člankov in prispevkov za medije,
 • sodelovanje s strokovnimi institucijami,
 • vzpostavljanje lokalnih partnerstev – sodelovanje z razvojnimi, strokovnimi in drugimi institucijami na območju Dolenjske, Posavja in Bele krajine s ciljem uspešnejšega razvoja kmetijstva in podeželja in ciljem priprave skupnih projektov,
 • medsosedsko  sodelovanje s sosednjo Hrvaško.
   

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS