Poljedelstvo


Javni del nalog  temelji na področju svetovalnega dela pridelovalcem poljščin, ekološkim kmetovalcem v smislu izvajanja tehnoloških ukrepov in izvajanja ukrepov kmetijske politike.
Organizacija in izvajanje skupinskih oblik svetovanja in izobraževanja v obliki predavanj, prikazov, posvetov, tečajev in strokovnih ekskurzij.
Izdelava strokovnih člankov člankov in prispevkov za časopise, revije, radijske in televizijske hiše.
Izdelava poljskih kolobarjev in  gnojilnih načrtov za poljščine in travnike, 
Izdelava hitrih nitratnih testov  in nasvetov za dognojevanje,
Sodelovanje pri izvedbi tečajev za uporabnike fito farmacevtskih sredstev, Organiziranje in izvajanje uvodnega seminarja za ekološke pridelovalce, 
Zbiranje in odprema vzorcev tal; nadzor, koordinacija,
Izvajanje ocenjevanja in  poročanja za Statistični zavod: Zgodnja napoved pridelkov Izvedba uvodnega seminarja za ekološke pridelovalce
Sodelovanje z drugimi strokovnimi inštitucijami

Ciljne skupine so pridelovalci vključeni v kontrolirane ukrepe: integrirano poljedelstvo, ekološko kmetovanje ter pridelovalci vključeni v ukrepe ohranjanje kolobarja, ozelenitev njivskih površin, ohranjanje ekstenzivnega travinja ter sonaravne reje živali, ki morajo poleg navedenih pogojev za posamezne ukrepe izpolnjevati tudi zahteve navzkrižne skladnosti.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS