Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja


 

Ukrep

Sodelovanje iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014 – 2020 

Podukrep

16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

Naslov projekta

Okoljski vidiki preusmeritve v ekološko pridelavo sadja

Projektno obdobje

2019 - 2022

Partnerji projekta

• Univerza v Mariboru – vodilni partner,
• Univerza v Ljubljani,

• Kmetijski inštitut Slovenije,
• Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto,
• Kmetijsko gozdarski zavod Ljubljana,

• Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica,
• Sadjarstvo Dežman,

• Kmetija Strgar,

• Kmetija Staniša,

• Kmetija Černelič,

• Kmetija Sadjarstvo Trstenjak,

• Sadjarstvo Ormož d.o.o.,

• Biotehniška šola Maribor,

• Ivan Knez,

• Kmetija Kante.

 

 

Kratek opis projekta 

Cilj projekta je s praktičnimi primeri na partnerskih/demonstracijskih posestvih v 6 statističnih regijah po Sloveniji in vključujoč več sadnih vrst pokazati pridelovalcem, da je ob uporabi obstoječih praks in tehnoloških ukrepov možen uspešen prehod iz integriranega v ekološki način pridelovanja tudi v že obstoječih trajnih nasadih. Ekološki način pridelave sadja je eden najzahtevnejših, vendar najbolj dosledno izpolnjuje večnamensko vlogo kmetijstva, ki obsega zagotavljanje zadostne preskrbe z varno hrano, ohranjanje naravnih danosti – voda, tla, zrak, biotske raznovrstnost in tudi ohranjanje kulturne kmetijske krajine z gospodarsko in socialno vlogo kmetijstva.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
 
 

Usposabljanje za ravnanje s FFS