Oddelek za kmetijsko svetovanje


JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Delovni čas: 7:00 - 15:00

Uradne ure specialisti: ponedeljek 11:00 - 15:00

Uradne ure izpostave:

          ponedeljek 8:00 - 12:00

          sreda 8:00 - 15:00

          petek 8:00 - 12:00

       
  Damijan Vrtin vodja oddelka za kmetijsko svetovanje
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 78
      mtel 051 343 126
      damijan.vrtin@kgzs-zavodnm.si
SPECIALISTI
       
  Stanislav Bevc specialist II - živinoreja
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 81
      mtel 031 802 780
      stanislav.bevc@kgzs-zavodnm.si
       
  Andreja Brence specialist II - sadjarstvo
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 75
      mtel 051 343 127
      andreja.brence@kgzs-zavodnm.si
       
mag. Zdenka Kramar specialist II - razvoj podeželja
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 74
      mtel 041 769 614
      zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si
       
   Helena Gramc specialist II - agrarna ekonomika
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 74
      mtel 051 687 808
      helena.gramc@kgzs-zavodnm.si
       
  Mateja Strgulec specialist II - poljedelstvo in travništvo
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 76
      mtel 051 343 122
      mateja.strgulec@kgzs-zavodnm.si
       
  Martin Mavsar specialist II - kmetijska tehnika in sadjarstvo
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 87
      mtel 031 200 618
      martin.mavsar@kgzs-zavodnm.si
       
  Natalija Pelko specialist II - zelenjadarstvo
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 89
      mtel 041 788 931
      natalija.pelko@kgzs-zavodnm.si
       
  Anja  Mežan specialist II - živinoreja
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 81
      mtel 051 687 817
      anja.mezan@kgzs-zavodnm.si
       
  Ivanka Badovinac specialist II - vinarstvo
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 77
      mtel 051 338 213
      ivanka.badovinac@kgzs-zavodnm.si
       
 
       
Izpostava Brežice
       
  Milena Rožman koordinator II - vodja izpostave
      Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 041 319 601
      milena.rozman@kgzs-zavodnm.si
       
  Marija Levak terenski kmetijski svetovalec I - kmečka družina in dopolnilne dejavnosti
      Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 051 687 803
      marija.levak@kgzs-zavodnm.si
       
  Jože Baznik terenski kmetijski svetovalec I
      Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 051 687 800
      joze.baznik@kgzs-zavodnm.si
       
  Vinko Brkovič terenski kmetijski svetovalec I
      Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 051 687 801
      vinko.brkovic@kgzs-zavodnm.si
       
  Andrej Golob terenski kmetijski svetovalec II
      Cesta prvih borcev 41, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 051 687 802
      andrej.golob@kgzs-zavodnm.si
       
Izpostava Črnomelj - Metlika
       
  Bernarda Stariha koordinator II - vodja izpostave
      Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
      fax (07) 305 62 11
      tel (07) 305 62 10
      mtel 041 319 602
      bernarda.stariha@kgzs-zavodnm.si
       
  Andreja Absec terenski kmetijski svetovalec I - kmečka družina in dopolnilne dejavnosti
      Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
      fax (07) 305 62 11
      tel (07) 305 62 10
      mtel 051 687 804
      andreja.absec@kgzs-zavodnm.si
       
  Darinka  Slanc terenski kmetijski svetovalec II
      Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
      fax (07) 305 62 11
      tel (07) 305 62 10
      mtel 041 319 604
      darinka.slanc@kgzs-zavodnm.si
       
   Ana Bahor terenski kmetijski svetovalec I
       Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
       fax (07) 305 62 11
       tel (07) 305 62 10
      mtel 041 372 821
      ana.bahor@kgzs-zavodnm.si
       
  Tatjana Kmetič Škof terenski kmetijski svetovalec I
      Mestni trg 24, 8330 Metlika
      fax (07) 363 60 61
      tel (07) 363 60 60
      mtel 031 758 280
      tatjana.kmetic-skof@kgzs-zavodnm.si
       
  Margareta Vardijan terenski kmetijski svetovalec II
      Mestni trg 24, 8330 Metlika
      fax (07) 363 60 61
      tel (07) 363 60 60
      mtel 051 687 806
      margareta.vardijan@kgzs-zavodnm.si
       
Izpostava Krško
  Viktor Kožar koordinator II - vodja izpostave
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 041 319 603
      viktor.kozar@kgzs-zavodnm.si
       
  Branka Radej Koren terenski kmetijski svetovalec I
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 687 809
      branka.radej.koren@kgzs-zavodnm.si
       
mag. Ana Nuša Kunej terenski kmetijski svetovalec I - kmečka družina in dopolnilne dejavnosti
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 687 810
      ana-nusa.kunej@kgzs-zavodnm.si
       
  Matjaž Vojtkovszky terenski kmetijski svetovalec II
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 687 811
      matjaz.vojtkovszky@kgzs-zavodnm.si
       
  Sabina Omerzu terenski kmetijski svetovalec II
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 616 541
      sabina.omerzu@kgzs-zavodnm.si
       
Izpostava Novo mesto
       
  Jožica Srebrnjak koordinator II - vodja izpostave
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 42
      mtel 041 319 605
      joza.srebrnjak@kgzs-zavodnm.si
       
  Vlasta Darovic terenski kmetijski svetovalec II
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 42
      mtel (051) 692 403
      vlasta.darovic@kgzs-zavodnm.si
       
  Mojca Hrovat terenski kmetijski svetovalec II
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 42
      mtel 051 692 402
      mojca.hrovat@kgzs-zavodnm.si
       
  Katica Kregar terenski kmetijski svetovalec II
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 43
      mtel 051 687 812
      katica.kregar@kgzs-zavodnm.si
       
  Terezija Lavrič terenski kmetijski svetovalec I - kmečka družina in dopolnilne dejavnosti
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 96
      mtel 051 687 821
      terezija.lavric@kgzs-zavodnm.si
       
  Katarina Vovk terenski kmetijski svetovalec I
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 43
      mtel 051 687 820
      katarina.vovk@kgzs-zavodnm.si
       
Izpostava Sevnica
       
  Franc Živič koordinator III - vodja izpostave
      Glavni trg 25, 8290 Sevnica
      fax (07) 81 41 725
      tel (07) 814 17 25
      mtel 041 319 606
      franc.zivic@kgzs-zavodnm.si
       
  Elena Šatej-Zaman terenski kmetijski svetovalec I
      Glavni trg 25, 8290 Sevnica
      fax (07) 8141 725
      tel (07) 81 41 725
      mtel 051 687 816
      elena.zaman-satej@kgzs-zavodnm.si
       
mag. Slavka Grobelnik terenski kmetijski svetovalec I - kmečka družina in dopolnilne dejavnosti
      Glavni trg 25, 8290 Sevnica
      fax (07) 81 41 725
      tel (07) 814 17 25
      mtel 051 687 814
      slavka.grobelnik@kgzs-zavodnm.si
       
  Vladimir Sotošek terenski kmetijski svetovalec I
      Glavni trg 25, 8290 Sevnica
      fax (07) 81 41 725
      tel (07) 814 17 25
      mtel 051 687 815
      vladimir.sotosek@kgzs-zavodnm.si
       
 
Izpostava Trebnje
       
   Ana  Moder koordinator II - vodja izpostave
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 70
      mtel 051 687 818
      ana.moder@kgzs-zavodnm.si
       
   Vinko  Merzel terenski kmetijski svetovalec II
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 70
      mtel 051 687 807
      vinko.merzel@kgzs-zavodnm.si
       
  Anton Zupančič terenski kmetijski svetovalec I
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 73
      mtel 051 687 819
      anton.zupancic@kgzs-zavodnm.si
       
  Polonca Seničar terenski kmetijski svetovalec I
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 73
      mtel 051 692 401
      polonca.senicar@kgzs-zavodnm.si
       

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje iz fitomedicine