Oddelek za kmetijsko svetovanje


JAVNA SLUŽBA KMETIJSKEGA SVETOVANJA

Delovni čas: 7:00 - 15:00

Uradne ure specialisti: ponedeljek 11:00 - 15:00

Uradne ure izpostave:

          ponedeljek 8:00 - 12:00

          sreda 8:00 - 15:00

          petek 8:00 - 12:00

Uradne ure v pisarni Žužemberk:

          sreda 8:00 - 14:00

       
mag. Zdenka Kramar vodja oddelka za kmetijsko svetovanje
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 74
      mtel 041 769 614
      zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si
SPECIALISTI
       
  Andreja Brence specialist II - sadjarstvo, tudi ekološko
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 75
      mtel 051 343 127
      andreja.brence@kgzs-zavodnm.si
       
mag. Zdenka Kramar specialist II - razvoj podeželja
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 74
      mtel 041 769 614
      zdenka.kramar@kgzs-zavodnm.si
       
   Helena Gramc specialist II - agrarna ekonomika
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 93
      mtel 051 687 808
      helena.gramc@kgzs-zavodnm.si
       
  Mateja Strgulec specialist II - poljedelstvo in travništvo, tudi ekološko
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 76
      mtel 051 343 122
      mateja.strgulec@kgzs-zavodnm.si
       
  Martin Mavsar specialist II - kmetijska tehnika in sadjarstvo
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 87
      mtel 031 200 618
      martin.mavsar@kgzs-zavodnm.si
       
  Natalija Pelko specialist II - zelenjadarstvo, tudi ekološko
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 89
      mtel 041 788 931
      natalija.pelko@kgzs-zavodnm.si
       
  Anja  Mežan specialist II - živinoreja
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 85
      mtel 051 687 817
      anja.mezan@kgzs-zavodnm.si
       
  Ivanka Badovinac specialist II - vinarstvo, tudi ekološko
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 77
      mtel 051 338 213
      ivanka.badovinac@kgzs-zavodnm.si
       
  Jernej Martinčič specialist II - vinogradništvo, tudi ekološko
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 72
      mtel 051 418 118
      jernej.martincic@kgzs-zavodnm.si
       
 
  Tatjana Kmetič Škof koordinator za kmečko družino in dopolnilno dejavnost na kmetiji
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 96
      mtel 031 306 183
      tatjana.kmetic-skof@kgzs-zavodnm.si  
         
Izpostava Brežice
       
  Milena Rožman koordinator II - vodja izpostave
      Šentlenart 72, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 041 319 601
      milena.rozman@kgzs-zavodnm.si
       
       
       
  Jože Baznik terenski kmetijski svetovalec I
      Šentlenart 72, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 041 375 730
      joze.baznik@kgzs-zavodnm.si
       
  Andrej Golob

terenski kmetijski svetovalec II

       
      Šentlenart 72, 8250 Brežice
      fax (07) 496 64 80
      tel (07) 496 11 65
      mtel 051 687 802
      andrej.golob@kgzs-zavodnm.si
       
  Miha Pavkovič terenski kmetijski svetovalec II
      Šentlenart 72, 8250 Brežce
      fax (07) 496 11 65
      tel (07) 496 11 65
      mtel 051 692 001
      miha.pavkovic@kgzs-zavodnm.si
       
Izpostava Črnomelj - Metlika
       
  Bernarda Stariha koordinator II - vodja izpostave
      Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
      fax (07) 305 62 11
      tel (07) 305 62 10
      mtel 041 319 602
      bernarda.stariha@kgzs-zavodnm.si
       
  Andreja Absec terenski kmetijski svetovalec I - kmečka družina in dopolnilne dejavnosti
      Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
      fax (07) 305 62 11
      tel (07) 305 62 10
      mtel 051 687 804
      andreja.absec@kgzs-zavodnm.si
       
  Darinka  Slanc terenski kmetijski svetovalec II
      Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
      fax (07) 305 62 11
      tel (07) 305 62 10
      mtel 041 319 604
      darinka.slanc@kgzs-zavodnm.si
       
  Mira Kambič Štukelj terenski kmetijski svetovalec I
      Kolodvorska 34, 8340 Črnomelj
      fax (07) 305 62 11
      tel (07) 305 62 10
      mtel 040 359 701
      mira.kambic-stukelj@kgzs-zavodnm.si
       
   Ana Bahor terenski kmetijski svetovalec I
      Mestni trg 24, 8330 Metlika
      fax (07) 363 60 61
      tel (07) 363 60 60
      mtel 041 372 821
      ana.bahor@kgzs-zavodnm.si
       
       
  Margareta Vardijan terenski kmetijski svetovalec II
      Mestni trg 24, 8330 Metlika
      fax (07) 363 60 61
      tel (07) 363 60 60
      mtel 051 687 806
      margareta.vardijan@kgzs-zavodnm.si
       
Izpostava Krško
  Viktor Kožar koordinator II - vodja izpostave
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 041 319 603
      viktor.kozar@kgzs-zavodnm.si
       
  Branka Radej Koren terenski kmetijski svetovalec I
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 687 809
      branka.radej-koren@kgzs-zavodnm.si
       
   Slavka Grobelnik mag. terenski kmetijski svetovalec I - kmečka družina in dopolnilne dejavnosti
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 687 814 
      slavka.grobelnik@kgzs-zavodnm.si 
       
  Sabina Omerzu terenski kmetijski svetovalec II
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 616 541
      sabina.omerzu@kgzs-zavodnm.si
       
  Marija Levak terenski kmetijski svetovalec I 
      Cesta krških žrtev 52, 8270 Krško
      fax (07) 490 22 13
      tel (07) 490 22 10
      mtel 051 687 803
      marija.levak@kgzs-zavodnm.si
       
Izpostava Novo mesto
       
  Jožica Srebrnjak koordinator II - vodja izpostave
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 42
      mtel 041 319 605
      joza.srebrnjak@kgzs-zavodnm.si
       
  Vlasta Darovic terenski kmetijski svetovalec II
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 42
      mtel (051) 692 403
      vlasta.darovic@kgzs-zavodnm.si
       
  Mojca Hrovat terenski kmetijski svetovalec II
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 42
      mtel 051 692 402
      mojca.hrovat@kgzs-zavodnm.si
       
  Katica Kregar terenski kmetijski svetovalec II
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 43
      mtel 051 687 812
      katica.kregar@kgzs-zavodnm.si
       
  Terezija Lavrič terenski kmetijski svetovalec I - kmečka družina in dopolnilne dejavnosti
      Šentjernejska c. 6, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 332 19 43
      mtel 031 498 129
      terezija.lavric@kgzs-zavodnm.si
       
       
Izpostava Sevnica
       
  Elena Zaman Šatej koordinator II - vodja izpostave
      Glavni trg 25, 8290 Sevnica
      fax (07) 81 41 725
      tel (07) 814 17 25
      mtel 051 687 816
      elena.zaman-satej@kgzs-zavodnm.si
       
  Franc Živič terenski kmetijski svetovalec II
      Glavni trg 25, 8290 Sevnica
      fax (07) 81 41 725
      tel (07) 814 17 25
      mtel 041 319 606
      franc.zivic@kgzs-zavodnm.si
       
       
mag Ana Nuša Kunej terenski kmetijski svetovalec I
      Glavni trg 25, 8290 Sevnica
      fax (07) 81 41 725
      tel (07) 814 17 25
      mtel 051 687 810
      ana-nusa.kunej@kgzs-zavodnm.si
       
  Vladimir Sotošek terenski kmetijski svetovalec I
      Glavni trg 25, 8290 Sevnica
      fax (07) 81 41 725
      tel (07) 814 17 25
      mtel 051 687 815
      vladimir.sotosek@kgzs-zavodnm.si
       
 
Izpostava Trebnje
       
   Ana  Moder koordinator II - vodja izpostave
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 70
      mtel 051 687 818
      ana.moder@kgzs-zavodnm.si
       
   Vinko  Merzel terenski kmetijski svetovalec II
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 70
      mtel 051 687 807
      vinko.merzel@kgzs-zavodnm.si
       
  Anton Zupančič terenski kmetijski svetovalec I
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 73
      mtel 051 687 819
      anton.zupancic@kgzs-zavodnm.si
       
  Polonca Seničar terenski kmetijski svetovalec I
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 73
      mtel 051 692 401
      polonca.senicar@kgzs-zavodnm.si
       
  Katarina Vovk terenski kmetijski svetovalec I
      Temeniška pot 1, 8210 Trebnje
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 346 06 73
      mtel 051 687 820
      katarina.vovk@kgzs-zavodnm.si

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Spremenjen del. čas:
21.9.20 - 30.10.20
pon.-pet.: 7 - 17 ure
 
 

Usposabljanje za ravnanje s FFS