Enološki laboratorij


Enološki laboratorij

Zaposleni:          -    Andrej Bajuk, vodja enološkega laboratorija

                                Tel.: 07/ 373 05 92

                                Mtel.: 051/ 687 805

                                Email: andrej.bajuk@kgzs-zavodnm.si

 

                   -   Janja Lokovšek, analitik

                                 Tel.: 07/ 373 05 92

                                 Mtel.: 051/ 229 150

                                 Email: janja.lokovsek@kgzs-zavodnm.si       

 

Enološki laboratorij je od leta 2001 pooblaščena organizacija za:

·         oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina,

·         spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določitve tehnološke zrelosti grozdja za začetek trgatve in

·         kontrolo kakovosti grozdja za vrhunsko vino, za vinorodno deželo Posavje.

Poleg navedenega v enološkem laboratoriju nudimo:

·         svetovalne analize mošta in vina

·         poskusi čiščenja, stabilizacije in tipizacije vin

·         svetovanje od pridelave, predelave grozdja do stekleničenja vina

·         izdaja dokumentov, ki spremljajo prevoz vina na ozemlje držav članic EU in ob izvozu v tretje države

·         hitri nitratni testi zemlje in rastlin (N-min test)

·         prodaja enoloških sredstev s strokovnimi navodili:

·         kvasovke

·         hrana za kvasovke

·         žveplasta kislina

·         parafinsko olje

·         ostala enološka sredstva (čistila) 

 

 

Na spletni strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto v rubriki »Aktualno« vam nudimo rezultate spremljanja dozorevanja grozdja za vinorodno deželo Posavje (Bela krajina, Dolenjska, Bizeljsko- Sremič).

 

Seznam uradnih povzorčevalcev vin in grozdja

Območje izpostave Sevnica:

·         Franci Živič, mtel.: 041/ 319 606

·         Stane Kokove, mtel.: 031/ 306 096 

 

Območje izpostave Trebnje:

·         Tone Zupančič, mtel.: 051/ 687 819

·         Ivanka Anderlič, mtel.: 031/ 378 766

 

Območje izpostave Krško:

·         Sabina Omerzu, mtel.: 051/ 616 541

·         Branka Radej Koren, mtel.: 051/ 687 809

·         Peter Račič, mtel.: 031/ 628 932

 

Območje izpostave Brežice:

·         Andrej Golob, mtel.: 051/ 687 802

·         Milena Rožman, mtel.: 041/ 319 601

 

Območje izpostave Črnomelj – Metlika:

·         Ana Bahor, mtel.: 041/ 372 821 (za območje Črnomlja in Semiča)

·         Darinka Slanc, mtel.: 041/ 319 605 (za območje Metlike)

·         Ivanka Badovinac, mtel.:  051/ 338 213

 

Območje izpostave Novo mesto:

·         Katica Kregar, mtel.: 051/ 687 812

·         Janja Lokovšek, mtel.: 051/ 229 150

·         Brigita Kocjan, mtel.: 031/ 378 761

·         Ivanka Badovinac, mtel.:  051/ 338 213

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS