Agrarna ekonomika


Dejavnosti svetovalca za ekonomiko kmetijstva so:

  • svetovanje pri trženju kmetijskih pridelkov in izdelkov,
  • svetovanje pri poslovnih odločitvah in investicijah na kmetijskih gospodarstvih,
  • izdelava vlog in poslovnih načrtov za kandidiranje na javne razpise,
  • izdelava agrarno ekonomskih analiz: izdelava kalkulacij, analiza posameznih panog, tehnoloških rešitev, analiza knjigovodskih podatkov,
  • poznavanje in svetovanje glede davčne zakonodaje na področju kmetijstva,
  • poznavanje in svetovanje glede vseh vrst knjigovodstva na kmetijah,
  • izobraževanje s področja ekonomike kmetijstva in davčne zakonodaje v kmetijstvu,
  • sodelovanje z drugimi strokovnimi institucijami,
  • priprava strokovnih prispevkov za medije.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan delovni čas:
16.9.-25.10.: 7-17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS