PRIPRAVE NA TRGATEV

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto  tudi letos organizira predavanje na temo »Priprava na trgatev  2017«.
Predavala bo specialistka za vinarstvo Ivanka Badovinac.
Datume in lokacije dobite v priloženi datoteki. 

OBJAVLJENA DVA JAVNA RAZPISA ZA PRIDOBITEV FINANČNIH PODPOR ZA INVESTICIJE NA KMETIJAH

V priponki so navedene lokacije in termini predstavitve obeh javnih razpisov na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.

Napoved prvega zatiranja ameriškega škržatka

Napoved termina za prvo zatiranje ameriškega škržatka, prenašalca zlate trsne rumenice, je v zadnji dekadi junija 2017.

Obnove vinogradov - vloge za finančno podporo do 30.06.2017

Vsi vinogradniki, ki boste v jeseni 2017 ali spomladi 2018 obnavljali svoje vinograde in želite pridobiti finančno podporo, morate najkasneje do 15.06.2017 poslati vlogo na ARSKTRP. Pred tem morate pridobiti dovoljenje upravne enote za ponovno zasaditev vinske trte (prestrukturiranje). 
Več informacij dobite v priloženi datoteki.

MALI PROIZVAJALCI ŽGANJA MORAJO VLOŽITI OBRAČUN TROŠARINE ZA ŽGANJE DO 31.05.2017

Glede na nov Zakon o trošarinah mora mali proizvajalec žganja do 31. maja 2017 vložiti obračun trošarine za žganje, ki ga je proizvedel v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2017. Žganje ni več obdavčeno pavšalno glede na lastništvo kotla, ampak glede na dejansko proizvedeno količino žganja.

OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA UKREP ODPRAVLJANJE ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Javni razpis bo odprt do porabe razpisanih finančnih sredstev. Javni razpis je objavljen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

RAZPIS IZ PODUKREPA 6.1: POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2017

OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS IZ PODUKREPA 6.1: POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2017. Prijave na JR je mogoče oddati do 27.6.2017. V priponki so predvideni termini in lokacije predstavitve javnega razpisa na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.
 
Povezava na javni razpis: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS