9. državna razstava in ocenjevanje pletenic v Prečni

V imenu soorganizatorjev 9. državne razstave in ocenjevanja pletenic v Prečni, vas vabimo na prireditev in k oddaji pletenice na ocenjevanje. Prijavnico dobite v priloženi datoteki.

PRENOS PLAČILNIH PRAVIC ZA LETO 2018 JE MOŽEN LE DO 28.02.2018

Prenos plačilnih pravic za uveljavljanje v zbirni vlogi za leto 2018, je na podlagi nove Uredbe možen le do 28. februarja 2018. Za podrobnejše informacije in prenos plačilnih pravic se oglasite pri kmetijskem svetovalcu.

Obvestilo za vinogradnike: SPREMEMBA UREDBE – PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV

V skladu s spremembo Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki je bila objavljena v Uradnem listu  RS, št 76/2017 z dne 22.12.2017 in je začela veljati 23.12.2017, želimo opozoriti na prehodno odločbo, ki omogoča zapoznelo uveljavljanje podpore za prestrukturiranje vsem tistim,ki nameravajo spomladi prestrukturirati vinograd, pa vloge za podporo niso vložili v rednem roku do 15.6.2017.

Obvestilo za vinogradnike - PRETVORBA STARIH DOVOLJENJ ZA OBNOVO

V skladu z zakonodajo, ki se je začela uporabljati 1. januarja 2016, so morali vinogradniki, ki so imeli izdana dovoljenja za obnovo vinogradov pred tem datumom, le-ta pretvoriti v nova dovoljenja za zasaditev vinske trte, če so želeli zasaditi vinograd po 1. januarju 2016.
 
Večina vinogradnikov je vloge za pretvorbo dovoljenj že podala v letu 2016 in 2017, na podlagi katerih jim je MKGP že izdalo nova veljavna dovoljenja za zasaditev vinske trte.
 

REDNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČENE V UKREP KOPOP za leto 2017

Termine, lokacije in gradivo dobite v priloženi datoteki.

3. državna razstava in ocenjevanja potic v Šentjernej

V imenu soorganizatorjev 3. državne razstave in ocenjevanja potic v Šentjerneju, vas vabimo na prireditev in k oddaji potice na ocenjevanje. Prijavnico dobite v priloženi datoteki.

REDNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČENE V UKREP DOBROBIT ŽIVALI – DROBNICA ZA LETO 2017

Lokacije in termini rednih usposabljanj za vključene v ukrep DŽ drobnica za leto 2017 najdete v priponki.

Javni razpis: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

V priponki dobite termine in lokacije predstavitve javnega razpisa.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Spremenjen del. čas:
21.9.20 - 30.10.20
pon.-pet.: 7 - 17 ure
 
 

Usposabljanje za ravnanje s FFS