Obvestilo za vinogradnike - PRETVORBA STARIH DOVOLJENJ ZA OBNOVO

V skladu z zakonodajo, ki se je začela uporabljati 1. januarja 2016, so morali vinogradniki, ki so imeli izdana dovoljenja za obnovo vinogradov pred tem datumom, le-ta pretvoriti v nova dovoljenja za zasaditev vinske trte, če so želeli zasaditi vinograd po 1. januarju 2016.
 
Večina vinogradnikov je vloge za pretvorbo dovoljenj že podala v letu 2016 in 2017, na podlagi katerih jim je MKGP že izdalo nova veljavna dovoljenja za zasaditev vinske trte.
 

REDNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČENE V UKREP KOPOP za leto 2017

Termine, lokacije in gradivo dobite v priloženi datoteki.

3. državna razstava in ocenjevanja potic v Šentjernej

V imenu soorganizatorjev 3. državne razstave in ocenjevanja potic v Šentjerneju, vas vabimo na prireditev in k oddaji potice na ocenjevanje. Prijavnico dobite v priloženi datoteki.

REDNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČENE V UKREP DOBROBIT ŽIVALI – DROBNICA ZA LETO 2017

Lokacije in termini rednih usposabljanj za vključene v ukrep DŽ drobnica za leto 2017 najdete v priponki.

Javni razpis: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

V priponki dobite termine in lokacije predstavitve javnega razpisa.

REDNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČENE V UKREP DOBROBIT ŽIVALI GOVEDO ZA LETO 2017

Lokacije in termini za redna usposabljanja za vključene v ukrep DŽ Govedo za leto 2017 najdete v priponki.

3. državna razstava in ocenjevanja jabolčnih zavitkov v Dolenjskih Toplicah

V imenu soorganizatorjev 3. državne razstave in ocenjevanja jabolčnih zavitkov v Dolenjskih Toplicah, vas vabimo, da oddate svoj jabolčni zavitek na ocenjevanje.
Prijavnico dobite v priloženi datoteki.

REDNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČENE V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE ZA LETO 2017

Lokacije in termine za redna usposabljanja za vključevanje v ukrep ekološko kmetovanje za leto 2017 dobite v priloženi datoteki.

PRAZNIK TOPLIŠKEGA JABOLKA 2017

Občina Dolenjske Toplice v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto, organizira letos že 17. Praznik topliškega jabolka. Prireditev bo potekala od 10. do 16. oktobra v Dolenjskih Toplicah.
Program dobite v priloženi datoteki.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS