Objavljen javni razpis za naložbe v prilagoditev kmetijskih gospodarstev podnebnim spremembam ter za nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek

Predstavitev javnega razpisa (podukrep 4.1 - 15.JR) bo v četrtek 20.8.2020 v Krškem. Za udeležbo na predstavitvi je potrebna predhodna prijava. Vabilo je v priponki.

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS NAMENJEN ZAŠČITI ŽIVALI NA PAŠI PRED VELIKIMI ZVERMI

Predstavitev jvanega razpisa (podukrep 4.1- 13.JR) bo v četrtek, 13.8.2020 v Novem mestu. Za udeležbo na predstavitvi je obvezna predhodna prijava. Vabilo je v priponki.

Objvaljen javni razpis za nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa

Predstavitev javnega razpisa bo v četrtek, 13.8.2020 v Novem mestu. Za udeležbo na predstavitvi je obvezna predhodna prijava. Vabilo je v priponki.

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA NAMEN PREDELAVE IN TRŽENJA (podukrep 4.2)

Predstavitev javnega razpisa bo v sredo, 5.8.2020 v Novem mestu.
Za udeležbo na predstavitvi je obvezna predhodna prijava.
Vbailo je v priponki.

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA NALOŽBE NA KMETIJAH, KI REDIJO PRAŠIČE

Predstavitev javnega razpisa bo v torek, 4.8.2020 v Krškem.
Za udeležbo na predstavitvi je obvezna prijava.
Vabilo je v priponki.

OBJAVLJEN JAVNI RAZPIS ZA NAMEN NEKMETIJSKIH DEJAVNOSTI NA PODEŽELJU

Predstavitev javnega razpisa bo v torek, 4.8.2020 v Krškem.
Za udeležbo na predstavitvi je obvezna prijava.
Vabilo je v priponki.

Predstavitev gozdarskih razpisov 2020

Predstavitev dveh javnih razpisov za namen podpore v gozdarstvu (ne za gozdarsko mehnaizacijo !!!). Vabilo je v priponki.

UMIK VLOGE ZA ZELENO TRGATEV

Spoštovane vinogradnice in vinogradniki v priloženi datoteki dobite zadnjo informacije glede možnosti umika vloge za zeleno trgatev.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
13.9.21 - 29.10.21
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS