OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST ZA LETO 2015

Za vlaganja v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost v letu 2015 je potrebno oddati vlogo do 5. februarja 2016.

OKVIRNI NAČRT OBJAVE JAVNIH RAZPISOV ZA INVESTICIJE NA KMETIJSKIH GOSPODRSTVIH

MKGP je objavilo okvirni terminski načrt objave javnih razpisov za ukrepe PRP 2014-2020 v letu 2016. Prvi razpisi že v januarju.

PREDHODNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČITEV V KOPOP V LETU 2016

Udeležba na predhodnih usposabljanjih je eden od pogojev za vstop v ukrep Kmetijsko okoljsko podnebnih plačil (KOPOP). Za vse, ki bi se želeli vključiti v ukrep KOPOP v letu 2016, bo na območju KGZS-ZAVOD NM, izvedenih 6 predhodnih usposabljanj. Za udeležbo je potrebna predhodna prijava.  

DAVČNE BLAGAJNE

Zavezanci za uporabo davčnih blagajn bodo na podlagi Zakona o davčnem potrjevanju računov morali izvajati postopek potrjevanja izdanih računov od 2. januarja 2016 naprej.

40 - urni tečaj ŽIVINOREJEC

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto organizira 40 - urni tečaj ŽIVINOREJEC.
Več o samem tečaju dobite v priloženi datoteki.

IZOBRAŽEVENJE ZA NOSILCE DOPOLNILNIH DEJAVNOSTI NA KMETIJAH

Vsi nosilci dopolnilnih dejavnosti na kmetijah morajo do konca letošnjega leta registrirat dejavnost v skladu z novo Uredbo.
Seznanitev z novo Uredbo in novosti pri poslovanju – davčne blagajne na območju KGZ Novo mesto.

REDNA 4-URNA KOPOP USPOSABLJANJA ZA LETO 2015

Vsi, ki ste v letu 2015 vstopili v ukrep KOPOP, morate do konca leta opraviti 4-urno redno KOPOP usposabljanje. Na dom boste prejeli vabilo. Seznam lokacij na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS