VABILO NA PREDSTAVITEV JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016

Vabimo vas na predstavitev Javnega razpisa za podukrep 6.1 - Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2016, ki bo v ponedeljek 27.6.2016 ob 10. uri v sejni sobi Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.

VABILO NA PREDSTAVITEV 2. JAVNEGA RAZPISA ZA PODUKREP 4.1

Vabimo vas na predstavitev Javnega razpisa za podukrep 4.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2016, ki bo v ponedeljek 20.6.2016 ob 10. uri v sejni sobi Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.

POZEBA 2016 - VLOGA ZA ZNIŽANJE ALI ODPIS PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Kmetje in člani njihovih gospodinjstev, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ('kmečki zavarovanci') lahko zaradi nedavne pozebe z vlogo uveljavljajo zmanjšanje ali odpis prispevkov v roku 15 dni od nastanka škode.

STANJE V VINOGRADIH PO POZEBI

Več informacij dobite v priloženi datoteki.

PRESTAVITEV ROKOV ZA ODDAJO PRIJAV NA JAVNE RAZPISE

Več informacij dobite v priloženi datoteki.

ODDAJA POROČILA

Vse prejemnike finančnih pomoči iz naslova 1. in 3. Osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013, de je potrebno do 31.3.2016 oddati poročilo o doseganju ekonomskih ciljev za leto 2015.

Vključitev v ukrep KOPOP 2014-2020

V letu 2016 je še mogoča vključitev v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 . Vsi upravičenci, ki se načrtujete vključili v ukrep morate izpolniti pogoj udeležbe na 6 urnem predhodnem usposabljanju. Na območju KGZS-ZAVOD NM bo dodatno predhodno usposabljanje 21.4.2016 v Novem mestu.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija
od 17.sep. do 30.okt.

pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS