NAJAVA REDNIH USPOSABLJANJ ZA KOPOP ZA LETO 2020

Zaradi razglašene epidemije COVID-19 boste lahko letošnjo obvezo opravili na dva načina:
- z udeležbo na enem od e-usposabljanj, ki bodo potekala na daljavo preko spleta,
- s prejemom gradiv z vsebinami letošnjih usposbljanj in ogledom videoposnetka usposabljanja.
Vsak upravičenec, ki je vključen v ukrep KOPOP, bo s strani svojeka KGZ prejel pisno vabilo za udeležbo na e-usposabljanje, grdaivo in povabilo na izpolnitev e-ankete.

FINANČNA POMOČ NAMENJENA REJCEM PRAŠIČEV

Rok za oddajo vlog je 25.11.2020. Pripeti prilogi: "povzetek Odloka o finančni pomoči pri reji prašičev" in obrazec "Zahtevek za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2020"

Usposabljanje "POLJEDELEC/POLJEDELKA"

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto organizira Webinar "POLJEDELEC/POLJEDELKA", ki je referenca za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK). 
Več informacij dobite v priloženi datoteki.

PRIPRAVA NA TRGATEV

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto  tudi letos organizira predavanje na temo »Priprava na trgatev  2020«.
Predavala bo specialistka za vinarstvo Ivanka Badovinac.
Datume in lokacije so v priloženi datoteki. 

UKREPI PO TOČI

Poljedelci, sadjarji, vinogradniki in vrtarji: v priloženi datoteki so zbrani ukrepi v posevkih po toči.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
13.9.21 - 29.10.21
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS