Obvestilo za vinogradnike: SPREMEMBA UREDBE – PRESTRUKTURIRANJE VINOGRADOV

V skladu s spremembo Uredbe o izvajanju podpornega programa v vinskem sektorju, ki je bila objavljena v Uradnem listu  RS, št 76/2017 z dne 22.12.2017 in je začela veljati 23.12.2017, želimo opozoriti na prehodno odločbo, ki omogoča zapoznelo uveljavljanje podpore za prestrukturiranje vsem tistim,ki nameravajo spomladi prestrukturirati vinograd, pa vloge za podporo niso vložili v rednem roku do 15.6.2017.

Obvestilo za vinogradnike - PRETVORBA STARIH DOVOLJENJ ZA OBNOVO

V skladu z zakonodajo, ki se je začela uporabljati 1. januarja 2016, so morali vinogradniki, ki so imeli izdana dovoljenja za obnovo vinogradov pred tem datumom, le-ta pretvoriti v nova dovoljenja za zasaditev vinske trte, če so želeli zasaditi vinograd po 1. januarju 2016.
 
Večina vinogradnikov je vloge za pretvorbo dovoljenj že podala v letu 2016 in 2017, na podlagi katerih jim je MKGP že izdalo nova veljavna dovoljenja za zasaditev vinske trte.
 

REDNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČENE V UKREP KOPOP za leto 2017

Termine, lokacije in gradivo dobite v priloženi datoteki.

3. državna razstava in ocenjevanja potic v Šentjernej

V imenu soorganizatorjev 3. državne razstave in ocenjevanja potic v Šentjerneju, vas vabimo na prireditev in k oddaji potice na ocenjevanje. Prijavnico dobite v priloženi datoteki.

REDNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČENE V UKREP DOBROBIT ŽIVALI – DROBNICA ZA LETO 2017

Lokacije in termini rednih usposabljanj za vključene v ukrep DŽ drobnica za leto 2017 najdete v priponki.

Javni razpis: Pomoč za zagon dejavnosti, namenjene razvoju majhnih kmetij

V priponki dobite termine in lokacije predstavitve javnega razpisa.

REDNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČENE V UKREP DOBROBIT ŽIVALI GOVEDO ZA LETO 2017

Lokacije in termini za redna usposabljanja za vključene v ukrep DŽ Govedo za leto 2017 najdete v priponki.

3. državna razstava in ocenjevanja jabolčnih zavitkov v Dolenjskih Toplicah

V imenu soorganizatorjev 3. državne razstave in ocenjevanja jabolčnih zavitkov v Dolenjskih Toplicah, vas vabimo, da oddate svoj jabolčni zavitek na ocenjevanje.
Prijavnico dobite v priloženi datoteki.

REDNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČENE V UKREP EKOLOŠKO KMETOVANJE ZA LETO 2017

Lokacije in termine za redna usposabljanja za vključevanje v ukrep ekološko kmetovanje za leto 2017 dobite v priloženi datoteki.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS