POZEBA 2016 - VLOGA ZA ZNIŽANJE ALI ODPIS PRISPEVKOV ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE

Kmetje in člani njihovih gospodinjstev, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ('kmečki zavarovanci') lahko zaradi nedavne pozebe z vlogo uveljavljajo zmanjšanje ali odpis prispevkov v roku 15 dni od nastanka škode.

STANJE V VINOGRADIH PO POZEBI

Več informacij dobite v priloženi datoteki.

PRESTAVITEV ROKOV ZA ODDAJO PRIJAV NA JAVNE RAZPISE

Več informacij dobite v priloženi datoteki.

ODDAJA POROČILA

Vse prejemnike finančnih pomoči iz naslova 1. in 3. Osi Programa razvoja podeželja RS 2007-2013, de je potrebno do 31.3.2016 oddati poročilo o doseganju ekonomskih ciljev za leto 2015.

Vključitev v ukrep KOPOP 2014-2020

V letu 2016 je še mogoča vključitev v ukrep Kmetijsko-okoljska podnebna plačila (KOPOP) iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014-2020 . Vsi upravičenci, ki se načrtujete vključili v ukrep morate izpolniti pogoj udeležbe na 6 urnem predhodnem usposabljanju. Na območju KGZS-ZAVOD NM bo dodatno predhodno usposabljanje 21.4.2016 v Novem mestu.

OBJAVLJEN PRVI JAVNI RAZPIS ZA INVESTICIJE NA KMETIJSKIH GOSPODARSTVIH

Objavljen je prvi javni razpis v programskem obdobju 2014-2020 za investicije v primarno kmetijsko pridelavo na kmetijskih gospodarstvih.  Povezava na povzetek na spletni strani MKGP http://www.mkgp.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/8502/c633bfe19f0bb234c72c2c8e5b174651/ in objavljen JR z razpisno dokumentacijo  http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

40 - URNI TEČAJ POLJEDELEC ZA PRIDOBITEV NPK

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto organizira 40 - urni tečaj POLJEDELEC in ostale tečaje namenjene pridobitvi certifikata NPK.
Več o izvedbi tečajev dobite v priloženi datoteki. 

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje iz fitomedicine