Naročilo sredstva Admiral 10 EC za zatiranje ameriškega in murvovega kaparja

Na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO), Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, izdalo dovoljenje za nujne primere v zvezi z varstvom rastlin  za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC. Dovoljenje je bilo izdano 28. januarja 2013 in velja 120 dni, oz. do 27. maja 2013.

STAVKA DELAVCEV NA KGZS - ZAVOD-u NOVO MESTO

V sredo 23.01.2013 bo na KGZS - Zavodu Novo mesto potekala stavka javnih uslužbencev. V času stavke bodo nujne storitve za stranke opravljene.

TEČAJI ZA PRIDOBITEV NPK

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto v mesecu januarju in februarju organizira tečaje, ki bodo zajemali vsebine iz kataloga znanj za nacionalne poklicne kvalifikacije. Seznam tečajev in več informacij dobite v priloženi priponki.

POSLOVNI SUBJEKTI MORAJO IMETI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI LOČEN TRANSAKCIJSKI RAČUN

Davčna uprava Republike Slovenije poziva vse poslovne subjekte, ki poslujejo brez transakcijskega računa ali ločenega transakcijskega računa za namen opravljanja dejavnosti oziroma poslujejo z računom odprtim v tujini, ki ga niso sporočili davčnemu organu,da to uredijo najkasneje do 15. januarja 2013. Dodatna pojasnila v priponki ...

ROK ZA OBVEZNO VKLJUČITEV KMETIJSKIH GOSPODARSTEV V RAČUNOVODSTVO JE PRESTAVLJEN NA 1. JANUAR 2014

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2L, Ur. l. RS, št. 94/2012, z dne 10. december 2012) je prinesel kar nekaj novosti, najpomembnejša je, da se je rok za obvezno vključitev v računovodstvo prestavil na 1. januar 2014. Nekaj pojasnil si lahko preberete v priponki.

PRAZNIK TOPLIŠKEGA JABOLKA 2012 - FOTOREPORTAŽA

V priponki si lahko ogledate fotoreportažo prireditve PRAZNIK TOPLIŠKEGA JABOLKA 2012.

EVROPSKA RAZSTAVA GOVEDI RJAVE PASME V ŠVICI

V začetku meseca decembra smo se Slovenci s svojimi živalmi udeležili evropske razstave govedi rjave pasme v Švici.
Potek razstave je opisan v priloženi priponki.

ODDAJA OBRAZCEV ZA PAVŠALNO NADOMESTILO

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto nudi storitev kmetovalcem "pavšalistom" uveljavljanje pavšalnega nadomestila z DURS-om v elektronski obliki preko portala e-Davki. Rok za oddajo vloge je 31.januar 2013.
Za pomoč se obrnite na vašo kmetijso svetovalno službo, ki bo v vašem imenu vnesla in oddala potrebne obrazce.

Tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih območjih

Na območju KGZ Novo mesto je bilo ob zadnjih poplavah poškodovanih preko 200 ha kmetijskih zemljiš, ki ležijo ob spodnjem toku Krke in Save ter na šentjernejskem območju. Predvsem so bili poplavljeni travniki in njive z oziminami. Voda pa je poplavljala tudi nižje ležeče hleve in druge gospodarske objekte. Tehnološka navodila za poplavljene kmetijske površine in objekte smo pripravili ob poplavah, ki so nastoplie semptembra 2010. Večina predlaganih nasvetov je aktualna tudi v sedanjih razmerah.

Povzetek Posveta turističnih kmetij Posavja

Drugi Posvet turističnih kmetij Posavja je uspel. Strokovno usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti oz. družinskih članov bomo nadgrajevali z novimi vsebinami ter s tem krepili konkurenčnost kmetij.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS