USPOSABLJANJE Z NASLOVOM PREDELAVA MESA NA KMETIJI

Obveščamo vas, da bomo organizirali 28 urni teoretični in praktični tečaj predelave mesa na kmetiji ter 8 urno strokovno ekskurzijo, kjer bo ogled dobre prakse.
Urnik in prijavnico za izobraževanje najdete v priponki.

OBRAČUN PAVŠALNEGA NADOMESTILA JE POTREBNO ODDATI DO 31. JANUARJA 2014

Imetnik dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila mora sestaviti obračun pavšalnega nadomestila za leto 2013 in ga do 31. januarja 2014 preko portala eDavki oddati pristojnemu davčnemu organu.

USPOSABLJANJE Z NASLOVOM PREDELAVA MLEKA NA KMETIJI

Obveščamo vas, da bomo organizirali 22 urni teoretični in praktični tečaj predelave mleka na kmetiji ter 8 urno strokovno ekskurzijo, kjer bo ogled dobre prakse.
Urnik in prijavnico na usposabljanje dobite v priloženih priponkah.

USPOSABLJANJE Z NASLOVOM PREDELAVA MESA NA KMETIJI

Obveščamo vas, da bomo organizirali 28 urni teoretični in praktični tečaj predelave mesa na kmetiji ter 8 urno strokovno ekskurzijo, kjer bo ogled dobre prakse.
Urnik in prijavnico za izobraževanje najdete v priponki.

OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST ZA LETO 2013

Vsem, ki ste v letu 2013 investirali v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost svetujemo, da v primeru izpolnjevanja predpisanih pogojev uveljavljate olajšavo in si s tem znižate davčno osnovo ter znesek odmerjene dohodnine. Vlogo je potrebno na pristojnem davčnem uradu oddati nazadnje do 5. februarja 2014.

1. OCENJEVANJE DOMAČIH SADNIH SOKOV IN SADNIH KISOV

V okviru prireditve 13. Praznik topliškega jabolka v Dolenjskih Toplicah bo letos 1. OCENJEVANJE DOMAČIH SADNIH SOKOV IN SADNIH KISOV.
Več o poteku prireditve dobite v priloženih priponkah.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V KMETIJSTVU

Kmetije na območju občine Sevnica vabimo na predavanje in prikaz na temo; Reševanje odpadnih voda v kmetijstvu. Več informacij dobite v priloženi priponki.

VABILO PRIDELOVALCEM HRANE

Vse zainteresirane prideloval-ce/ke in predeloval-ce/ke sadja, zelenjave,  žit, mleka, mesa, jajc in  izdelkov iz ekološke, integrirane ali konvencionalne pridelave, ki želite navezati kontakte z obrati javne prehrane v JV Sloveniji, vabimo, da se udeležite 4. Borze za lokalno oskrbo, ki bo potekala v ponedeljek, 21 .oktobra 2013, od 10.  do 13. ure, v Kulturno kongresnem centru, Sokolski trg 4,  v Dolenjskih Toplicah.

Predstavitev vodenja računovodstva na kmetiji

Kmečka gospodinjstva, ki so s povprečjem dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leti 2011 in 2012 presegla 7.500 evrov, morajo do 31. oktobra 2013 na davčnem organu priglasiti ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Rok za pričetek obveznega vodenja računovodstva oziroma evidenc za davčne namene je 1. januar 2014.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS