Posnetek usposabljanja Dobrobit živali na področju govedoreje za leto 2021

Prilagamo povezavo do posnetka rednega usposabljanja Dobrobit živali na področju govedoreje za leto 2021.
https://youtu.be/RAhZz25MlH8

Kratek rok za vložitev »Zahtevka za dodelitev finančne pomoči pri reji prašičev za leto 2021«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 19.11.2021 v Uradnem listu RS (UL RS št. 181/2021) objavilo Odlok o finančni pomoči pri reji prašičev v letu 2021. Odlok je podlaga za izplačilo finančne pomoči kmetijskim gospodarstvom za blažitev poslabšanja ekonomskih razmer v sektorju prašičjega mesa v letu 2021 z namenom ohranitve ekonomske sposobnosti rejcev prašičev v Republiki Sloveniji.

OBVEZNA USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA KMETIJSKO-OKOLJSKA-PODNEBNA-PLAČILA IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014-2020, (UKREP KOPOP) ZA LETO 2021

Vsak, ki se je vključil v ukrep kmetijsko-okoljska-podnebna plačila iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020 (ukrep KOPOP), se mora vsako leto trajanja obveznosti za ta ukrep udeležiti brezplačnega rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo s kmetijsko okoljskimi in kmetijsko podnebnimi vsebinami ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep KOPOP.

Obvestilo oškodovancem o podaljšanju roka za prijavo škode zaradi posledic pozebe v letu 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje obveščata vse oškodovance, ki so utrpeli škodo zaradi pozebe v letu 2021, da je rok za predložitev obrazca 2: »Ocena škode v tekoči kmetijski proizvodnji na pridelkih, povzročene po naravni nesreči« na pristojno občino podaljšan do 11. 11. 2021.

NAJAVA TERMINOV OBVEZNIH USPOSABLJANJA ZA POTREBE IZVAJANJA UKREPA DOBROBIT ŽIVALI IZ PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OBDOBJE 2014–2020, NA PODROČJU GOVEDOREJE, ZA LETO 2021

Vsak, ki se je vključil v ukrep dobrobit živali iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014-2020, na področju govedoreje (ukrep DŽ, na področju govedoreje), se mora za ta ukrep udeležiti rednega štiriurnega usposabljanja. Namen tega usposabljanja je, da se udeleženci seznanijo z vsebinami povezanimi z dobrobitjo živali, ter s pridobljenim znanjem in informacijami lažje in z manj napakami izvajajo ukrep DŽ na področju govedoreje.
V LETU 2021 JE POTREBNO USPOSABLJANJE OPRAVITI DO 15. 12. 2021!

Objavljena sta dva javna razpisa za sofinanciranje naložb v gozdarstvu

Javna razpisa sta odprta do 10. oz. 17.januarja 2022. Predstavitev obeh javnih razpisov bo 4.11.2021 ob 17.00 uri, preko spletne aplikacije zoom. Vabilo je v priponki.
PRIPONKA

Objavljen javni razpis za odpravo zaraščanja na kmetijskih zemljiščih

Razpis je objavljen na spletni povezvai  https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/5-jabni-razpis-za-odpravo-zarascanja-na-kmetijskih-zemljiscih/ in sicer do porabe sredstev. Več informacij o javnem razpisu je v priponki.
PRIPONKA

Objavljen je JAVNI RAZPIS ZA PODUKREP 6.4: »Podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti«

Razpis bo odprt do 17.12.2021. Predstavitev javnega razpisa bo preko spletne aplikacije 7.10.2021. Več informacij o javnem razpisu in povezava preko kaetre boste lahko spremljali predstavitev je v priponkah.
VABILO
Navodilo za registracijo

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS