TEHNOLOŠKI UKREPI PO TOČI 2.9.2019

2.9.2019 je območje občin Metlika, Škocjan, Sevnica, Krško in Brežice zajelo neurje s točo.
V priloženi datoteki so opisani tehnološki ukrepi za zelenjadarstvo, poljedeljstvo ter vinogradništvo in vinarstvo.

AFRIŠKA PRAŠIČJA KUGA - VELIKO TVEGANJE ZA VNOS BOLEZNI

Bolezen se od leta 2014 širi po Evropi, potrjena je tudi v nekaterih sosednjih državah. Tveganje za vnos bolezni v našo državo ostaja veliko, zato rejce prašičev opozarjamo na dosledno izvajanje biovarnostnih ukrepov in nakup živali iz znanih zdravstveno preverjenih rej.

PRIPRAVA NA TRGATEV

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto  tudi letos organizira predavanje na temo »Priprava na trgatev  2019«
Predavala bo specialistka za vinarstvo Ivanka Badovinac.
Datume in lokacije dobite v priloženi datoteki. 

Tečaj za pripravo NPK živinorejec

Na Kmetijsko gozdarskem zavodu Novo mesto bomo v mesecu oktobru 2019 izvajali usposabljanje za pridobitev certifikata NPK za poklic Živinorejec.
Več o samem tečaju izveste v priloženih datotekah.

Podaljšan rok za prijavo na razpisa

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podaljšalo rok za prijavo na:

  • 5. javni razpis za podukrep 4.2 Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019 in
  • 11. javni razpis za podukrep 4.1 Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe,

iz prvotno predvidenega 29. maja 2019 na 30. julij 2019.

Državna razstava pletenic v Prečni 2019

V imenu soorganizatorjev 10. državne razstave in ocenjevanja pletenic v Prečni, vas vabimo na prireditev in k oddaji pletenice na ocenjevanje. Pravilnik in deklaracija je v priloženi datoteki.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS