TEČAJI ZA PREUSMERITEV V EKOLOŠKO KMETOVANJE

Ekološki način kmetovanja je zanimiv in perspektiven za marikatero kmetijo. Za uspešno preusmeritev kmetije iz konvencionalne ali integrirane v ekološko pridelavo pa so potrebna nova znanja in čim več informacij. S tem namenom organiziramo 28- urna BREZPLAČNA usposabljanja za preusmeritev v ekološko kmetovanje.
Več v priponki.

DAVEK NA NEPREMIČNINE VEČJE VREDNOSTI NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Lastniki nepremičnin, ki imajo nepremičnine vredne vsaj 1 milijon evrov, so v začetku avgusta 2012 prejeli poziv DURS, ki jih obvešča, da so potencialni davčni zavezanci. V kolikor se nepremičnina uporablja za opravljanje dejavnosti ali se daje v najem je potrebno slednje čim prej sporočiti na DURS. Pojasnila lahko preberete v priponki.

DAN TEHNIKE POSAVJE 2012 - FOTOREPORTAŽA

Konec junija je bila na kmetiji Žaren v Nemški vasi prireditev DAN TEHNIKE POSAVJE 2012, v sklopu katere je bila prikazana sodobna kmetijska tehnika za nego in varstvo sadovnjakov in vinogradov. V priponki si lahko ogledate fotoreportažo s prireditve.

Zatiranje pelinolistne ambrozije

Uničevanje rastlin pelinolistne ambrozije, ki je alergena rastlina je obvezno za vse imetnike zemljišč.

PREGLEDOVANJE VINOGRADOV ZA ZLATO TRSNO RUMENICO

Služba za varstvo rastlin bo med 10.08.2012 in 15.09.2012 v vinorodni deželi Posavje izvajala fitosanitarne preglede vinogradov.

17.KMEČKI PRAZNIK V METLIKI - okrogla miza

V sklopu 17.Kmečkega praznika v Metliki vas Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, Svet OE Novo mesto in Svet OE Brežice vabimo na okroglo mizo, ki bo v četrtek, 5.julija ob 19 uri v hotelu "Bela krajina" v Metliki.
Okrogla miza bo potekala na temo "SKUPNA KMETIJSKA POLITIKA (SKP) 2014-2020 in NOVA DAVČNA ZAKONODAJA IN OBVEZNOSTI ZA KMETOVALCE".
Več o dogodku si lahko preberete v priponki.
VLJUDNO VABLJENI!

DAN TEHNIKE POSAVJE 2012 - NEGA IN VARSTVO V SADOVNJAKIH IN VINOGRADIH

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto 30. junija 2012 vabi na prikaz sodobne kmetijske tehnike za nego in varstvo sadovnjakov ter vinogradov, predstavili se bodo ponudniki fitofarmacevtskih sredstev, trsnih cepljenk. Med prireditvijo bodo potekali vodeni prikazi delovanja kmetijske tehnike. V sklopu prireditve bodo organizirana strokovna predavanja s področja sadjarstva, vinogradništva in varstva rastlin.

RAZSTAVA IN PRIKAZ DELOVANJA VINOGRADNIŠKE OPREME TER MEHANIZACIJE 24. JUNIJA 2012 NA MALKOVCU

Društvo vinogradnikov Malkovec  v okviru praznovanja 40 letnice delovanja v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto v nedeljo 24. junija 2012 organizira in vabi na razstavo s prikazom delovanja vinogradniške opreme ter mehanizacije.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opozarja na pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev

MKO opozarja vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev (FFS), da pri njihovi uporabi upoštevajo vsa opozorila in omejitve, ki so navedene na etiketi, še posebej opozorila o varovanju čebel. Nepravilna raba FFS lahko predstavlja veliko nevarnost za okolje, vključno s čebelami in za zdravje ljudi. Pri varovanju čebel je treba posebno pozornost nameniti FFS, ki so označena kot nevarna za čebele z grafičnim opozorilnim znakom...
Celotno sporočilo MKO lahko preberete v priponki.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
 
 

Usposabljanje za ravnanje s FFS