USPOSABLJANJE Z NASLOVOM PREDELAVA MESA NA KMETIJI

Obveščamo vas, da bomo organizirali 28 urni teoretični in praktični tečaj predelave mesa na kmetiji ter 8 urno strokovno ekskurzijo, kjer bo ogled dobre prakse.
Urnik in prijavnico za izobraževanje najdete v priponki.

OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST ZA LETO 2013

Vsem, ki ste v letu 2013 investirali v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost svetujemo, da v primeru izpolnjevanja predpisanih pogojev uveljavljate olajšavo in si s tem znižate davčno osnovo ter znesek odmerjene dohodnine. Vlogo je potrebno na pristojnem davčnem uradu oddati nazadnje do 5. februarja 2014.

1. OCENJEVANJE DOMAČIH SADNIH SOKOV IN SADNIH KISOV

V okviru prireditve 13. Praznik topliškega jabolka v Dolenjskih Toplicah bo letos 1. OCENJEVANJE DOMAČIH SADNIH SOKOV IN SADNIH KISOV.
Več o poteku prireditve dobite v priloženih priponkah.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V KMETIJSTVU

Kmetije na območju občine Sevnica vabimo na predavanje in prikaz na temo; Reševanje odpadnih voda v kmetijstvu. Več informacij dobite v priloženi priponki.

VABILO PRIDELOVALCEM HRANE

Vse zainteresirane prideloval-ce/ke in predeloval-ce/ke sadja, zelenjave,  žit, mleka, mesa, jajc in  izdelkov iz ekološke, integrirane ali konvencionalne pridelave, ki želite navezati kontakte z obrati javne prehrane v JV Sloveniji, vabimo, da se udeležite 4. Borze za lokalno oskrbo, ki bo potekala v ponedeljek, 21 .oktobra 2013, od 10.  do 13. ure, v Kulturno kongresnem centru, Sokolski trg 4,  v Dolenjskih Toplicah.

Predstavitev vodenja računovodstva na kmetiji

Kmečka gospodinjstva, ki so s povprečjem dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leti 2011 in 2012 presegla 7.500 evrov, morajo do 31. oktobra 2013 na davčnem organu priglasiti ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Rok za pričetek obveznega vodenja računovodstva oziroma evidenc za davčne namene je 1. januar 2014.

USPOSABLJANJE - EKOLOŠKO SADJARSTVO

Vabimo vas na usposabljanje EKOLOŠKO SADJARSTVO, ki bo v petek, 27. 9. 2013 na ekološki kmetiji Repovž v Šentjanžu 14. Na 8 – urnem brezplačnem usposabljanju vas bomo seznanili o možnostih pridelave različnega  sadja na ekološki način in vam pripravili prikaz določanja zrelosti jabolk in hrušk ter izvedli jesensko rez sadnega drevja po obiranju. Podrobnejša vsebina usposabljanja je predstavljena na priloženem vabilu. V prilogi je tudi prijavnica na usposabljanje.

USPOSABLJANJE ZA EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO

Vabimo vas na usposabljanje "EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO", ki bo v četrtek 5. septembra 2013 na Turistični kmetiji Pudvoi, Stara vas- Bizeljsko 89, 8259 Bizeljsko.
Ostale podrobnosti najdete v priloženem vabilu, priložena je tudi prijavnica na usposabljanje.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
 
 

Usposabljanje za ravnanje s FFS