PRAZNIK TOPLIŠKEGA JABOLKA 2012 - FOTOREPORTAŽA

V priponki si lahko ogledate fotoreportažo prireditve PRAZNIK TOPLIŠKEGA JABOLKA 2012.

EVROPSKA RAZSTAVA GOVEDI RJAVE PASME V ŠVICI

V začetku meseca decembra smo se Slovenci s svojimi živalmi udeležili evropske razstave govedi rjave pasme v Švici.
Potek razstave je opisan v priloženi priponki.

ODDAJA OBRAZCEV ZA PAVŠALNO NADOMESTILO

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto nudi storitev kmetovalcem "pavšalistom" uveljavljanje pavšalnega nadomestila z DURS-om v elektronski obliki preko portala e-Davki. Rok za oddajo vloge je 31.januar 2013.
Za pomoč se obrnite na vašo kmetijso svetovalno službo, ki bo v vašem imenu vnesla in oddala potrebne obrazce.

Tehnološka navodila za kmetovalce na poplavljenih območjih

Na območju KGZ Novo mesto je bilo ob zadnjih poplavah poškodovanih preko 200 ha kmetijskih zemljiš, ki ležijo ob spodnjem toku Krke in Save ter na šentjernejskem območju. Predvsem so bili poplavljeni travniki in njive z oziminami. Voda pa je poplavljala tudi nižje ležeče hleve in druge gospodarske objekte. Tehnološka navodila za poplavljene kmetijske površine in objekte smo pripravili ob poplavah, ki so nastoplie semptembra 2010. Večina predlaganih nasvetov je aktualna tudi v sedanjih razmerah.

Povzetek Posveta turističnih kmetij Posavja

Drugi Posvet turističnih kmetij Posavja je uspel. Strokovno usposabljanje nosilcev turistične dejavnosti oz. družinskih članov bomo nadgrajevali z novimi vsebinami ter s tem krepili konkurenčnost kmetij.

POSVET TURISTIČNIH KMETIJ POSAVJA

Jutri v torek, 06.11.2012 bo na turistični kmetiji Glas  - Sremič Posvet turističnih kmetij Posavje. Več informacij dobite v priponki.
Vljudno vabljeni,

PRIJAVA ŠKODE PO SUŠI

Obveščamo vas, da so občine pričele z zbiranjem prijav škode po suši. Več informacij najdete v priponki.

PRAZNIK TOPLIŠKEGA JABOLKA 2012

Vabimo vas na obisk prireditve 'Praznik topliškega jabolka 2012', ki bo od 13. do 16. oktobra 2012 v Dolenjskih Toplicah. Pester program prireditve si lahko ogledate v priponki.

TEČAJI ZA PREUSMERITEV V EKOLOŠKO KMETOVANJE

Ekološki način kmetovanja je zanimiv in perspektiven za marikatero kmetijo. Za uspešno preusmeritev kmetije iz konvencionalne ali integrirane v ekološko pridelavo pa so potrebna nova znanja in čim več informacij. S tem namenom organiziramo 28- urna BREZPLAČNA usposabljanja za preusmeritev v ekološko kmetovanje.
Več v priponki.

DAVEK NA NEPREMIČNINE VEČJE VREDNOSTI NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Lastniki nepremičnin, ki imajo nepremičnine vredne vsaj 1 milijon evrov, so v začetku avgusta 2012 prejeli poziv DURS, ki jih obvešča, da so potencialni davčni zavezanci. V kolikor se nepremičnina uporablja za opravljanje dejavnosti ali se daje v najem je potrebno slednje čim prej sporočiti na DURS. Pojasnila lahko preberete v priponki.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS