RAZSTAVA IN PRIKAZ DELOVANJA VINOGRADNIŠKE OPREME TER MEHANIZACIJE 24. JUNIJA 2012 NA MALKOVCU

Društvo vinogradnikov Malkovec  v okviru praznovanja 40 letnice delovanja v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto v nedeljo 24. junija 2012 organizira in vabi na razstavo s prikazom delovanja vinogradniške opreme ter mehanizacije.

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje opozarja na pravilno rabo fitofarmacevtskih sredstev

MKO opozarja vse uporabnike fitofarmacevtskih sredstev (FFS), da pri njihovi uporabi upoštevajo vsa opozorila in omejitve, ki so navedene na etiketi, še posebej opozorila o varovanju čebel. Nepravilna raba FFS lahko predstavlja veliko nevarnost za okolje, vključno s čebelami in za zdravje ljudi. Pri varovanju čebel je treba posebno pozornost nameniti FFS, ki so označena kot nevarna za čebele z grafičnim opozorilnim znakom...
Celotno sporočilo MKO lahko preberete v priponki.

USPOSABLJANJA: živinoreja, predelava mesa, predelava mleka, vinogradništvo, peka kruha, potic in peciva

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto organizira usposabljanje za pridobitev Nacionalne poklicne kvalifikacije. Več informacij dobite v priloženi priponki.

KMETIJSKA VOZILA V NOVI PROMETNI ZAKONODAJI

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je 9.  in 10. novembra v Sevnici in Krškem organiziral delavnici z naslovom Kmetijska vozila v novi prometni zakonodaji. Vsebina predstavitve se nahaja v priponki.

PRAZNIK TOPLIŠKEGA JABOLKA

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, je v sodelovanju z Občino Dolenjske Toplice in TIC-om Dolenjske Toplice pripravil prireditev Praznik topliškegega jabolka 2011. Fotoreportažo si lahko ogledate v priponki.

POMOČ PRIZADETIM KMETIJAM PO TOČI

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije v sodelovanju s kmetijsko gozdarskimi zavodi, predsedniki območnih enot, predsedniki in tajniki odborov izpostav ter vodji območnih enot organizira akcijo zbiranja krme. Več o akciji zbiranja krme si oglejte v priponki.

10. OBLETNICA DELOVANJA KMETIJSKO GOZDARSKEGA ZAVODA NOVO MESTO

Konec septembra bomo na sedežu KGZS-Zavoda Novo mesto, Šmihelska cesta 14, pripravili obeležitev 10. obletnice delovanja zavoda. V sklopu tega Vas vabimo v torek, 27. septembra na dan odprtih vrat. Podrobnejši program je priložen v priponki.

TRAKTORSKO TEKMOVANJE V ORANJU - ŠENTJERNEJ 2011

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto, je v sodelovanju s Centrom biotehnike in turizma - GRM Novo mesto in Občino Šentjernej pripravil regijsko tekmovanju v oranju. Fotoreportažo si lahko ogledate v priponki.

RAZSTAVA GOVEDI GOVEDOREJSKEGA DRUŠTVA TREBNJE

Govedorejsko društvo Trebnje je v sodelovanju s Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto pripravilo razstavo govedi. Fotoreportažo si lahko ogledate v priponki.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan delovni čas:
16.9.-25.10.: 7-17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS