1. OCENJEVANJE DOMAČIH SADNIH SOKOV IN SADNIH KISOV

V okviru prireditve 13. Praznik topliškega jabolka v Dolenjskih Toplicah bo letos 1. OCENJEVANJE DOMAČIH SADNIH SOKOV IN SADNIH KISOV.
Več o poteku prireditve dobite v priloženih priponkah.

ČIŠČENJE ODPADNIH VODA V KMETIJSTVU

Kmetije na območju občine Sevnica vabimo na predavanje in prikaz na temo; Reševanje odpadnih voda v kmetijstvu. Več informacij dobite v priloženi priponki.

VABILO PRIDELOVALCEM HRANE

Vse zainteresirane prideloval-ce/ke in predeloval-ce/ke sadja, zelenjave,  žit, mleka, mesa, jajc in  izdelkov iz ekološke, integrirane ali konvencionalne pridelave, ki želite navezati kontakte z obrati javne prehrane v JV Sloveniji, vabimo, da se udeležite 4. Borze za lokalno oskrbo, ki bo potekala v ponedeljek, 21 .oktobra 2013, od 10.  do 13. ure, v Kulturno kongresnem centru, Sokolski trg 4,  v Dolenjskih Toplicah.

Predstavitev vodenja računovodstva na kmetiji

Kmečka gospodinjstva, ki so s povprečjem dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti za leti 2011 in 2012 presegla 7.500 evrov, morajo do 31. oktobra 2013 na davčnem organu priglasiti ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. Rok za pričetek obveznega vodenja računovodstva oziroma evidenc za davčne namene je 1. januar 2014.

USPOSABLJANJE - EKOLOŠKO SADJARSTVO

Vabimo vas na usposabljanje EKOLOŠKO SADJARSTVO, ki bo v petek, 27. 9. 2013 na ekološki kmetiji Repovž v Šentjanžu 14. Na 8 – urnem brezplačnem usposabljanju vas bomo seznanili o možnostih pridelave različnega  sadja na ekološki način in vam pripravili prikaz določanja zrelosti jabolk in hrušk ter izvedli jesensko rez sadnega drevja po obiranju. Podrobnejša vsebina usposabljanja je predstavljena na priloženem vabilu. V prilogi je tudi prijavnica na usposabljanje.

USPOSABLJANJE ZA EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO

Vabimo vas na usposabljanje "EKOLOŠKO VINOGRADNIŠTVO", ki bo v četrtek 5. septembra 2013 na Turistični kmetiji Pudvoi, Stara vas- Bizeljsko 89, 8259 Bizeljsko.
Ostale podrobnosti najdete v priloženem vabilu, priložena je tudi prijavnica na usposabljanje.

PRIPOROČILA IN USMERITVE ZA ZATIRANJE AMBROZIJE

Nastopa obdobje za zatiranje ambrozije v njenih začetnih stopnjah razvoja, še pred cvetenjem in sproščanjem alergenega cvetnega prahu in dodatno povezavo na : http://www.kmetijskizavod-nm.si/file/4574/download/5109

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS