USPOSABLJANJE Z NASLOVOM PREDELAVA MESA NA KMETIJI

Obveščamo vas, da bomo organizirali 28 urni teoretični in praktični tečaj predelave mesa na kmetiji ter 8 urno strokovno ekskurzijo, kjer bo ogled dobre prakse.
Urnik in prijavnico za izobraževanje najdete v priponki.

Vabilo na usposabljanje za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) za poklic Živinorejec

Obveščamo vas, da Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto organizira usposabljanje za pridobitev NPK za poklic živinorejec. Kdaj je začetek izobraževanja ter do kdaj so možne prijave dobite v priloženi priponki.

Naročilo sredstva Admiral 10 EC za zatiranje ameriškega in murvovega kaparja

Na pobudo Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije je Ministrstvo za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije (MKO), Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, izdalo dovoljenje za nujne primere za fitofarmacevtsko sredstvo Admiral 10 EC. Dovoljenje je bilo izdano 03. februarja 2014 in velja 120 dni, oz. do 03. junija 2014. Več informacij kje in na kakšen način si lahko zagotovite insekticid, dobite v priloženih datotekah.

USPOSABLJANJE Z NASLOVOM PREDELAVA MESA NA KMETIJI

Obveščamo vas, da bomo organizirali 28 urni teoretični in praktični tečaj predelave mesa na kmetiji ter 8 urno strokovno ekskurzijo, kjer bo ogled dobre prakse.
Urnik in prijavnico za izobraževanje najdete v priponki.

IZDELAVA KRUHA, POTIC, PECIVA IN TESTENIN NA TRADICIONALEN NAČIN

Kmetijsko gozdarski Zavod Novo mesto pripravlja 30-urni tečaj na temo IZDELAVA KRUHA, POTIC, PECIVA IN TESTENIN NA TRADICIONALEN NAČIN.
Urnik in ostale informacije o tečaju dobite v priloženi priponki.

USPOSABLJANJE Z NASLOVOM PREDELAVA MESA NA KMETIJI

Obveščamo vas, da bomo organizirali 28 urni teoretični in praktični tečaj predelave mesa na kmetiji ter 8 urno strokovno ekskurzijo, kjer bo ogled dobre prakse.
Urnik in prijavnico za izobraževanje najdete v priponki.

OBRAČUN PAVŠALNEGA NADOMESTILA JE POTREBNO ODDATI DO 31. JANUARJA 2014

Imetnik dovoljenja za uveljavljanje pavšalnega nadomestila mora sestaviti obračun pavšalnega nadomestila za leto 2013 in ga do 31. januarja 2014 preko portala eDavki oddati pristojnemu davčnemu organu.

USPOSABLJANJE Z NASLOVOM PREDELAVA MLEKA NA KMETIJI

Obveščamo vas, da bomo organizirali 22 urni teoretični in praktični tečaj predelave mleka na kmetiji ter 8 urno strokovno ekskurzijo, kjer bo ogled dobre prakse.
Urnik in prijavnico na usposabljanje dobite v priloženih priponkah.

USPOSABLJANJE Z NASLOVOM PREDELAVA MESA NA KMETIJI

Obveščamo vas, da bomo organizirali 28 urni teoretični in praktični tečaj predelave mesa na kmetiji ter 8 urno strokovno ekskurzijo, kjer bo ogled dobre prakse.
Urnik in prijavnico za izobraževanje najdete v priponki.

OLAJŠAVA ZA INVESTIRANJE V OSNOVNO KMETIJSKO IN OSNOVNO GOZDARSKO DEJAVNOST ZA LETO 2013

Vsem, ki ste v letu 2013 investirali v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost svetujemo, da v primeru izpolnjevanja predpisanih pogojev uveljavljate olajšavo in si s tem znižate davčno osnovo ter znesek odmerjene dohodnine. Vlogo je potrebno na pristojnem davčnem uradu oddati nazadnje do 5. februarja 2014.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan delovni čas:
16.9.-25.10.: 7-17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS