Obnove vinogradov - vloge za finančno podporo do 30.06.2017

Vsi vinogradniki, ki boste v jeseni 2017 ali spomladi 2018 obnavljali svoje vinograde in želite pridobiti finančno podporo, morate najkasneje do 15.06.2017 poslati vlogo na ARSKTRP. Pred tem morate pridobiti dovoljenje upravne enote za ponovno zasaditev vinske trte (prestrukturiranje). 
Več informacij dobite v priloženi datoteki.

MALI PROIZVAJALCI ŽGANJA MORAJO VLOŽITI OBRAČUN TROŠARINE ZA ŽGANJE DO 31.05.2017

Glede na nov Zakon o trošarinah mora mali proizvajalec žganja do 31. maja 2017 vložiti obračun trošarine za žganje, ki ga je proizvedel v obdobju od 1. januarja do 30. aprila 2017. Žganje ni več obdavčeno pavšalno glede na lastništvo kotla, ampak glede na dejansko proizvedeno količino žganja.

OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS ZA UKREP ODPRAVLJANJE ZARAŠČANJA NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Javni razpis bo odprt do porabe razpisanih finančnih sredstev. Javni razpis je objavljen na spletni strani http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/.

RAZPIS IZ PODUKREPA 6.1: POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2017

OBJAVLJEN JE JAVNI RAZPIS IZ PODUKREPA 6.1: POMOČ ZA ZAGON DEJAVNOSTI ZA MLADE KMETE ZA LETO 2017. Prijave na JR je mogoče oddati do 27.6.2017. V priponki so predvideni termini in lokacije predstavitve javnega razpisa na območju Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto.
 
Povezava na javni razpis: http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/

VINA IN KULINARIKA VINORODNE DEŽELE POSAVJE, 12.05.2017

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je soorganizator 5. Slovenskega vinogradniško vinarskega kongresa, ki bo potekal v petek 12.05.2017 v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju.
Na Zavodu smo se odločili, da v sklopu kongresa, po zaključku strokovnega dela, ob 19. uri organiziramo promocijsko družabni dogodek "Vina in kulinarika vinorodne dežele Posavje".
Več o dogodku dobite v priloženi datoteki.
Vljudno vabljeni!

Vabilo na 30 - urni tečaj PREDELAVA MESA NA TRADICIONALEN NAČIN

Tečaj je namenjen vsem zainteresiranim za pridobitev dodatnih znanj s tega področja, MLADIM PREVZEMNIKOM KMETIJ in ostalim, ki nimajo kmetijske izobrazbe, za namen kandidiranja na javne razpise PRP. Tečaj je referenca za PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK).
Več informacij in urnik dobite v priloženi datoteki.

• OBVEZNA PREDHODNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČITEV V KOPOP V LETU 2017

  • OBVEZNA PREDHODNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČITEV V KOPOP V LETU 2017 (za nove KMG, ki se želijo vključiti v operacije: Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Steljniki, Vodni viri, Ohranjanje habitatov strmih travnikov, Grbinasti travniki, Planinska paša, Visokodebelni travniški sadovnjaki, Ohranjanje mejic in Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija)

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Spremenjen del. čas:
21.9.20 - 30.10.20
pon.-pet.: 7 - 17 ure
 
 

Usposabljanje za ravnanje s FFS