VINA IN KULINARIKA VINORODNE DEŽELE POSAVJE, 12.05.2017

Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto je soorganizator 5. Slovenskega vinogradniško vinarskega kongresa, ki bo potekal v petek 12.05.2017 v Kulturnem centru Primoža Trubarja v Šentjerneju.
Na Zavodu smo se odločili, da v sklopu kongresa, po zaključku strokovnega dela, ob 19. uri organiziramo promocijsko družabni dogodek "Vina in kulinarika vinorodne dežele Posavje".
Več o dogodku dobite v priloženi datoteki.
Vljudno vabljeni!

Vabilo na 30 - urni tečaj PREDELAVA MESA NA TRADICIONALEN NAČIN

Tečaj je namenjen vsem zainteresiranim za pridobitev dodatnih znanj s tega področja, MLADIM PREVZEMNIKOM KMETIJ in ostalim, ki nimajo kmetijske izobrazbe, za namen kandidiranja na javne razpise PRP. Tečaj je referenca za PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK).
Več informacij in urnik dobite v priloženi datoteki.

• OBVEZNA PREDHODNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČITEV V KOPOP V LETU 2017

  • OBVEZNA PREDHODNA USPOSABLJANJA ZA VKLJUČITEV V KOPOP V LETU 2017 (za nove KMG, ki se želijo vključiti v operacije: Posebni traviščni habitati, Traviščni habitati metuljev, Habitati ptic vlažnih ekstenzivnih travnikov, Steljniki, Vodni viri, Ohranjanje habitatov strmih travnikov, Grbinasti travniki, Planinska paša, Visokodebelni travniški sadovnjaki, Ohranjanje mejic in Ohranjanje rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija)

ODPRTI JAVNI RAZPISI

http://www.mkgp.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/
 
Finančna pomoč ob smrti, invalidnosti ali nezmožnosti za delo
Finančna pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem gospodarstvu
Javni razpis za operacijo naložbe v nakup nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo lesa (podukrep 8.6)

Vabilo na 40-urni tečaj POLJEDELEC

Tečaj je namenjen vsem zainteresiranim za pridobitev dodatnih znanj s tega področja, MLADIM PREVZEMNIKOM KMETIJ in ostalim, ki nimajo kmetijske izobrazbe, za namen kandidiranja na javne razpise PRP. Tečaj je referenca za PRIDOBITEV NACIONALNE POKLICNE KVALIFIKACIJE (NPK).
Več informacij in urnik dobite v priloženi datoteki.

PODALJŠAN ROK ZA ODDAJO VLOG NA 6. JR (GORSKA OBMOČJA) - DO VKLJUČNO 12.4.2017

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podaljšalo obdobje za vlaganje vlog na 6. javni razpis za podukrep 4.1 (GORSKA OBMOČJA), do vključno 12.4.2017. Sočasno je povečal obseg razpisanih sredstev iz 8 mio EUR na 11 mio EUR nepovratnih sredstev.

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS