Obvestilo za varstvo vinogradov 07/2020


Datoteka: 
Obvestilo SVR-NM 2020-05-22 - vinogradnistvo.pdf

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS