Služba enološki laboratorij


 
       
  Andrej Bajuk vodja laboratorija
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 92
      mtel 051 687 805
      andrej.bajuk@kgzs-zavodnm.si
       
  Janja Lokovšek laboratorijski tehnik
      Šmihelska cesta 14, 8000 Novo mesto
      fax (07) 373 05 90
      tel (07) 373 05 92
      mtel 051 229 150
      janja.lokovsek@kgzs-zavodnm.si
       
  Andreja Umek vodja kakovosti
      Šmihelska 14, 8000 Novo mesto
      mtel (041) 655 453
      andreja.umek@kgzs-zavodnm.si

 

Enološki laboratorij je akreditiran pri Slovenski akreditaciji, kar izkazujemo s certifikatom LP101 in Prilogo k akreditacijski listini LP101

Enološki laboratorij je od leta 2001 pooblaščena organizacija za:

·         oceno mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina,

·         spremljanje dozorevanja grozdja zaradi določitve tehnološke zrelosti grozdja za začetek trgatve in

·         kontrolo kakovosti grozdja za vrhunsko vino, za vinorodno deželo Posavje.

Poleg navedenega v enološkem laboratoriju nudimo:

·         svetovalne analize mošta in vina

·         poskusi čiščenja, stabilizacije in tipizacije vin

·         svetovanje od pridelave, predelave grozdja do stekleničenja vina

·         izdaja dokumentov, ki spremljajo prevoz vina na ozemlje držav članic EU in ob izvozu v tretje države

·         hitri nitratni testi zemlje in rastlin (N-min test)

·         prodaja enoloških sredstev s strokovnimi navodili:

·         kvasovke

·         hrana za kvasovke

·         žveplasta kislina

·         parafinsko olje

·         ostala enološka sredstva (čistila) 

Morebitne pritožbe na rezultate preskušanj ali na delo laboratorija pošljite na eNaslov tajnistvo@kgzs-zavodnm.si V kolikor se želite seznaniti s celotnim postopkom reševanja pritožb, ki ga sicer opisujemo v navodilu »Vodenje pritožb«, vam ga posredujemo na vašo zahtevo in na dogovorjen način, praviloma po elektronski pošti.

 

Na spletni strani Kmetijsko gozdarskega zavoda Novo mesto v rubriki »Aktualno« vam nudimo rezultate spremljanja dozorevanja grozdja za vinorodno deželo Posavje (Bela krajina, Dolenjska, Bizeljsko- Sremič).

 

Seznam uradnih prevzemnikov vin in grozdja

Območje izpostave Sevnica:

·         Miha Pavkovič, mtel.: 051/ 692 001

·         Gašper Kovačič, mtel.: 031/ 515 157

 

Območje izpostave Trebnje:

·         Tone Zupančič, mtel.: 051/ 687 819

·         Ivanka Anderlič, mtel.: 031/ 378 766

 

Območje izpostave Krško:

·         Sabina Omerzu, mtel.: 051/ 616 541

·         Peter Račič, mtel.: 031/ 628 932

 

Območje izpostave Brežice:

·         Andrej Golob, mtel.: 051/ 687 802

·         Milena Rožman, mtel.: 041/ 319 601

 

Območje izpostave Črnomelj – Metlika:

·         Ana Bahor, mtel.: 041/ 372 821 (za območje Črnomlja in Semiča)

·         Darinka Slanc, mtel.: 041/ 319 605 (za območje Metlike)

·         Ivanka Badovinac, mtel.:  051/ 338 213

 

Območje izpostave Novo mesto:

·         Katica Kregar, mtel.: 051/ 687 812

·         Janja Lokovšek, mtel.: 051/ 229 150

·         Brigita Kocjan, mtel.: 031/ 378 761

·         Ivanka Badovinac, mtel.:  051/ 338 213

 

Seznam parametrov in metod

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
12.9.22 - 28.10.22
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS