EIP Projekti - vse novice


 • ZAKLJUČEK PROJEKTA EIP ZRNATE STROČNICE:PRIDELAVA, PREDELAVA IN UPORABA
  Mateja Strgulec
  2-Zrnate stročnice - pridelava, predelava in uporaba
  18. 3. 2022
 • Aktivnosti pilotnega projekta_SILAŽA
  Tatjana Kmetič Škof
  5-Kontrolirano krmljenje koruzne silaže v obrokih govedi
  1. 3. 2022
 • Poročilo o izvajanju pilotnega projekta_SILAŽA
  Tatjana Kmetič Škof
  5-Kontrolirano krmljenje koruzne silaže v obrokih govedi
  1. 3. 2022
 • Poročilo o izvajanju pilotnega projekta "Kontrolirano krmljenje koruzne silaže v obrokih govedi"
  Tatjana Kmetič Škof
  5-Kontrolirano krmljenje koruzne silaže v obrokih govedi
  1. 3. 2022
 • Poročilo o izvajanju pilotnega projekta "Kontrolirano krmljenje koruzne silaže v obrokih govedi"
  Tatjana Kmetič Škof
  5-Kontrolirano krmljenje koruzne silaže v obrokih govedi
  1. 3. 2022
 • 6.usposabljanje za rejce govedi in kmetijske svetovalce
  Anja Mežan
  3-Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti
  13. 9. 2021
 • 5. Usposabljanje za rejce govei in kmetijske svetovalce v okviru projekta EIP Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti
  Anja Mežan
  3-Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti
  13. 9. 2021
 • Predstavitev vpeljave odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa pri pasmi Krškopoljski prašič
  Denis Imširović
  6-Vpeljava odbire plemenskih živali na podlagi kakovosti mesa pri pasmi Krškopoljski prašič
  8. 7. 2021
 • 4. Usposabljanje za rejce govedi in kmetijske svetovalce_14_4_2021
  Anja Mežan
  3-Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti
  4. 6. 2021
 • 3. Usposabljanje za rejce govedi in kmetijske svetovalce_12_3_2021
  Anja Mežan
  3-Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti
  4. 6. 2021

laboratorij

Delovni čas
enološkega laboratorija

pon.-pet.: 7 - 15 ure
Podaljšan del.čas
13.9.21 - 29.10.21
pon.-pet.: 7 - 17 ure

Usposabljanje za ravnanje s FFS